Contact Us

 •  

  Editor-in-Chief: WAN Jianmin


  Director: SUN Leixin

  Deputy Director: LIN Jianfei

   

  SUBJECT EDITOR

   

  LI Li: +86-10-82106282, lili01@caas.cn

         Crop Genetics & Breeding

  Germplasm Resources

  Plant Molecular Genetics

  Plant Physiology and Biochemistry

   

  LI Xiangrui: +86-10-82106247, zgnykx@caas.cn

         Financial affairs

  Subscription

   

  LI Yunxia: +86-10-82106281, liyunxia@caas.cn

         Soil & Fertilizer

         Agro-Ecology & Environment 

   

  LIN Jianfei: +86-10-82109808, linjianfei@caas.cn

         Animal Science

  Veterinary

   

  SUN Leixin: +86-10-82109808, sunleixin@caas.cn

         Crop Science

          

  SHEN Xiangzhuo: +86-10-82109808

         Typesetting

   

  WANG Hongyan: +86-10-82109808, wanghongyan@caas.cn

         Copy editor

   

  YANG Xinhao: +86-10-82106247, yangxinhao@caas.cn
         Tillage & Cultivation 
         Plant Physiology and Biochemistry
         Agricultural Imformation Technology

  YUE Mei: +86-10- 82106283, yuemei@caas.cn      

        

           Plant Protection

         Resource Insect

   

  ZHAO Lingli: +86-10-82106283, zhaolingli@caas.cn

  Horticulture

  Food Science and Engineering
       

   ZHAO Qi: +86-10-82106282, zhaoqi@caas.cn

         Copy editor

 • 2023-04-25 Visited: 17333