Editorial board

 • Editorial Board of JIA
  Editorial Consultants
  CHENG Shun-he, China LIU Xu, China XIANG Zhong-huai, China
  FU Ting-dong, China LU Wen-ru,China XU Shi-wei, China
  GUAN Chun-yun, China LÜ Fei-jie, China YU Zhen-wen, China
  LI Jia-yang, China TANG Hua-jun, China ZHAI Hu-qu, China
  LIU Xiu-fan, China WAN Jian-min, China
  Chairman
  WU Kong-ming, China
  Vice Chairman
  ZHAO Fang-tian, China FANG Zhi-yuan, China Michael T. Clegg, USA
  Editor-in-Chief
  WANG Han-zhong, China
  Associate Editor-in-Chief
  CHEN Huan-chun, China KANG Shao-zhong, China WU Wei-hua, China
  CHEN Jian-ping, China LI Tian-lai, China
  YIN Yu-long, China
  CHEN Wen-fu, China LIN Hong-xuan, China
  ZHANG Gai-ping, China
  CHEN Xiao-ya, China SUN Tan, China
  ZHANG Hong-cheng, China
  HUANG Lu-sheng, China SUN Qi-xin, China
  ZOU Rui-cang, China


  Executive Editor-in-Chief
  CHEN Hua-lan, China LUO Xu-gang, China ZHANG Wei-li, China
  HUANG Ji-kun, China WAN Fang-hao, China ZHANG Xue-yong, China
  HUANG San-wen, China WANG Qiang, China ZHOU Qing-bo, China
  LI Shao-kun, China
  Associate Executive Editor-in-Chief
  ZHANG Yi-min, China
  Members
  Benu Adhikari, Australia Manje Gowda, Germany J. F. Maestre-Valero, Spain Tamas Torok, USA
  Sang-Nag Ahn, South Korea Philip R. Hardwidge, USA David G. Masters, Australia Toi John Tsilo, Africa
  Mauro Antongiovanni, Italy Kolbe Hartmut, Germany Alex McBratney, Australia Zhijian (Jake) Tu, USA
  Robert Armon, Israel Thomas Herzfeld, Germany D. Julian McClements, USA Roberto Tuberosa, USA
  Christian W. B. Bachem, New Zealand Gerard B. M. Heuvelink, Netherlands Silvano Mignardi, Italy Bernal E. Valverde, Denmark
  Jay J. Cao, USA Jean-François Hocquette, France Ray Ming, USA Enli Wang, Australia
  Peter Carberry, Australia Gerrit Hoogenboom, USA Jairo A. Palta, Australia Guoliang Wang, USA
  Kenneth Chan, Australia Hossein Ghani Zadeh, New Zealand L. S. Pereira, Portugal Holly Wang, USA
  Nancy Chau, USA Qingrong Huang, USA Dragan Perovic, Germany Yiqun Weng, USA
  Kevin Chen, Canada Yinghua Huang, USA Pablo Pineyro, USA Martin Wiesmeier, Germany
  Pengyin Chen, USA Dafen Hui, USA Daniel Plaza-Bonilla, Spain Lin Xi, USA
  Zhong Chen, Singapore Yen-con Hung, USA Syed S. H. Rizvi, USA Hang Xiao, USA
  Doil Choi, South Korea Zhihua Jiang, USA Daniel Rodriguez, Australia Steven S. Xu, USA
  Peter Clinton, New Zealand Reza Keshavarz-Afshar, USA A. Catharine Ross, USA Liuling Yan, USA
  David Connor, Australia G. S. Khush, USA Scott Rozelle, USA Wengui Yan, USA
  Steve Cui, Canada Harry J. Klee, USA Roger Ruan, USA Bing Yang, USA
  Murray Davis, New Zealand Hee-jong Koh, South Korea Amir Sadeghpour, USA Haishun Yang, USA
  Magali Deleu, Belgium Jiban K. Kundu, Czech Rafia Saeed, Pakistan Jia-Long Yao, New Zealand
  Nicolas Desneux, France Sang-Soo Kwak, Korea A. Z. M. Salem, Mexico John Z. Yu, USA
  Klaus Dittert, Germany Jagdish Ladha, Philippines Yongming Sang, USA Longxi Yu, USA
  Yongping Duan, USA Ganwu Li, USA James N. Seiber, USA Xiaohua Yu, Germany
  David Deqiu Fang, USA Julang Li, Canada Fereidoon Shahidi, Canada Myron Zalucki, Australia
  Shui-zhang Fei, USA Zhigang Li, USA Satoru Shimokawa, Japan Dani Zamir, Israel
  Zhangjun Fei, USA Zhongchi Liu, USA Tatsuhiko Shiraiwa, Japan Guoquan Zhang, USA
  Adele Finco, Italy Gábor L. Lövei, Denmark Clinton C. Shock, USA Zhiwu Zhang, USA
  Wolfgang Friedt, Germany Rui Lu, Canada Guy Smagghe, Belgium Yunde Zhao, USA
  Zhifeng Gao, USA Hong Luo, USA Jiuzhou Song, USA Kun Yan Zhu, USA
  James J. Giovannoni, USA Jianxin Ma, USA Qijian Song, USA Ruurd Zijlstra, Canada
  Matthew Gorton, England Wenjun Ma, USA Xiuzhi Susan Sun, USA
  BAI You-lu, China JU Xing-rong, China PAN Gen-xing, China YANG Ning, China
  BI Yang, China KANG Zhen-sheng, China PAN Xue-biao, China YANG Qing-chuan, China
  BU Zhi-gao, China KUANG Han-hui, China PENG Shao-bing, China YE Gong-yin, China
  CAI Xue-peng, China LI Bao-guo, China QIANG Sheng, China YIN Hui-yong, China
  CAI Zu-cong, China LI Chuan-you, China QIU Li-juan, China ZHANG Gui-quan, China
  CHEN Dai-wen, China LI Fu-guang, China REN Tu-sheng, China ZHANG He-ping, China
  CHEN Feng, China LI Jiu-sheng, China SU Yi-rong, China ZHANG Ming-kui, China
  CHEN Fu, China LI Kui, China SU Zhong-bin, China ZHANG Rui-fu, China
  CHEN Fu-sheng, China LI Min-zan, China SUN Zhong-fu, China ZHANG Tian-zhen, China
  CHEN Gong-you, China LI Pei-wu, China TANG Chuan-he, China ZHANG Xiao-lan, China
  CHEN Wei, China LI Shi-qing, China TONG Guang-zhi, China ZHANG Zhong-hua, China
  CHEN Ying, China LI Wen-bin, China WANG Dao-wen, China ZHAO Chun-jiang, China
  CHEN Yong-fu, China LI Xin-hai, China WANG Gui-rong, China ZHAO De-ming, China
  FAN Hong-jie, China LI Zhao-jun, China WANG Shuo, China ZHAO Guang-yong, China
  FAN Sheng-gen, China LI Zhong-pei, China WANG Xiao-wu, China ZHAO Guo-hua, China
  GAO Xi-wu, China LIN Min, China WANG Zong-hua, China ZHAO Jian-guo, China
  GUAN Qing-mei, China LIU Hong-lin, China WU Jun, China ZHENG Feng-tian, China
  GUO Wen-wu, China LIU Jian-xin, China WU Wen-bin, China ZHENG Yong-quan, China
  GUO Ze-jian, China LIU Jin-hua, China WU Yi-dong, China ZHONG Fu-ning, China
  HAO Yu-jin, China LIU Qing-chang, China XIONG Ben-hai, China ZHOU Guang-hong, China
  HE Yong, China LIU Shu-sheng, China XU Jian-ming, China ZHOU Jian-bin, China
  HOU Xiang-yang, China LIU Xue-bo, China XU Jian-qin, China ZHOU Xue-ping, China
  HUA Jin-lian, China LIU Zhi-yong, China XU Ming-gang, China ZHU Yan, China
  HUO Xue-xi, China LUO Xin, China XU Ming-liang, China ZHU Hong-fei, China
  JIANG Dong, China MA You-zhi, China XU Yong, China ZHU Xing-quan, China
  JIANG Ming-xing, China MA Yue-hui, China XUE Fei-qun, China ZHU Zhu-jun, China
  JIANG Yue-ming, China MENG Qing-xiang, China YAN Jian-bing, China ZHU Ye-ping, China
  JIANG Zheng-qiang, China NIE Ji-yun, China YANG Han-chun, China
  JU Xiao-tang, China PAN Can-ping, China YANG Jian-chang, China

 • 2011-06-03 Visited: 1167