Editorial board

 • Editorial Board of JIA
  (2022-2026)
  Consultants
  CHENG Shun-he, China LI Jia-yang, China XIANG Zhong-huai, China WAN Jian-min, China
  FANG Zhi-yuan, China LIU Xiu-fan, China XU Shi-wei, China YU Zhen-wen, China
  FU Ting-dong, China LIU Xu, China TANG Hua-jun, China ZHAI Hu-qu, China
  GUAN Chun-yun, China LÜ Fei-jie, China
  Chairman
  WU Kong-ming, China
  Vice Chairman
  CHEN Wen-fu, China Michael T. Clegg, USA
  Editor-in-Chief
  CHEN Hua-lan, China
  Associate Editor-in-Chief
  CHEN Huan-chun, China HUANG Lu-sheng, China SUN Qi-xin, China ZHANG You-jun, China
  CHEN Jian-ping, China KANG Zhen-sheng, China SUN Tan, China ZHAO Chun-jiang, China
  CHEN Xiao-ya, China LI Pei-wu, China YIN Yu-long, China ZHOU Wei, China
  CHEN Wei, China LI Tian-lai, China YU Jing-quan, China ZOU Xue-xiao, China
  HU Pei-song, China QIAN Qian, China ZHANG Hong-cheng, China
  Executive Editor-in-Chief
  CAI Zu-cong, China
  LI Kui, China WAN Fang-hao, China ZHAO Dong-ming, China
  HUANG Ji-kun, China LI Shao-kun, China WANG Qiang, China ZHOU Qing-bo, China
  HUANG San-wen, China LUO Xu-gang, China ZHANG Xue-yong, China
  Associate Executive Editor-in-Chief
  ZHANG Yi-min, China
  Members
  Crop Science
  Salah Fatouh Abou-Elwafa, Egypt JIN Wei-wei, China Awais Rasheed, Pakistan Liuling Yan, USA
  Sang-Nag Ahn, South Korea KANG Guo-zhang, China Yuri Shavrukov, Australia Bing Yang, USA
  Syed Tahir Ata-Ul-Karim, Japan Sunita Kataria, India SHEN Jin-xiong, China Haishun Yang, USA
  Marian Brestic, Slovakia KONG Fan-jiang, China Milan Skalick, Czech YANG Jian-chang, China
  CHEN Ming, China Sang-Soo Kwak, South Korea
  Frank M You, Canada
  DING Yan-feng, China Marco Landi, Italy TAN Lu-bin, China Bin Yu, USA
  DONG He-zhong, China Chengdao Li, Australia TIAN Feng, China ZENG Zhao-hai, China
  David Deqiu Fang, USA LI Hui-hui, China Toi John Tsilo, South Africa Hongbin Zhang, USA
  Shui-zhang Fei, USA Xianran Li, USA Najeeb Ullah, Brunei ZHANG Ji-wang, China
  Yongbi Fu, Canada LI Xiang-nan, China WANG Dong, China ZHANG Tian-zhen, China
  Robert G Gilbert, Australia Zhigang Li, USA Enli Wang, Australia Xuecai Zhang, Mexico
  HAN Ying-peng, China LIAO Yun-cheng, China WANG Xiu-e, China Yunde Zhao, USA
  HU Qiong, China LIU Qiao-quan, China WANG Zhou-fei, China ZHOU Shun-li, China
  HUANG Min, China LU Yan-li, China XIA Lan-qin, China Qian-Hao Zhu, Australia
  Dafeng Hui, USA Vinay Nangia, Morocco Qingwu Xue, USA ZHU Yan, China
  JIANG Dong, China NI Zhong-fu, China
  Horticulture
  Christian Bachem, Netherlands LI Chuan-you, China WU Jun, China ZHANG Chun-zhi, China
  Doil Choi, South Korea Kui Lin-Wang, New Zealand XU Cao, China ZHANG Xiao-lan, China
  Zhangjun Fei, USA Zhongchi Liu, USA XU Qiang, China ZHANG Zhong-hua, China
  GUAN Qing-mei, China Ray Ming, USA XU Yong, China Shuangxi Zhou, Australia
  GUO Wen-wu, China Peter Morrell, USA YANG Xue-yong, China ZHOU Yong-feng, China
  Heqiang Huo, USA SHANG Yi, China Jia-Long Yao, New Zealand ZHU Zhu-jun, China
  KUANG Han-hui, China WANG Xiao-wu, China
  Plant Protection
  Antonio Biondi, Italy LI Fei, China PENG De-liang, China WU Yi-dong, China
  CHEN Chang-jun, China LI Shi-fang, China QIANG Sheng, China Ying Yan, Germany
  CHEN Gong-you, China LI Yun-he, China Sergei A. Subbotin, USA YANG Qing, China
  Patrizia Falabella, Italy LIANG Pei, China Ioannis E. Tzanetakis, USA Yinong Yang, USA
  Hossein Ghani Zadeh, New Zealand LÜ Dong-ping, China WANG Gui-rong, China ZHANG Jiang, China
  JIANG Ming-xing, China Ralf Nauen, Australia Guo-Liang Wang, USA ZHANG Zheng-guang, China
  Jiban K. Kundu, Czech Akira Otuka, Japan WANG Xiao-wei, China ZHOU Xue-ping, China
  Animal Science · Veterinary Medicine
  BU Zhi-gao, China Zhihua Jiang, USA Amlan K. Patra, India YIN Xin, China
  CHEN Dai-wen, China
  Hong-Gu Lee, South Korea Pablo E Pineyro, USA Long-Xi Yu, USA
  CHENG Yan-fen, China
  Kyung-Woo Lee, South Korea Fernando Rodríguez, Spain YUAN Jian-min, China
  FAN Hong-jie, China
  LI Bi-chun, China Yongming Sang, USA Guoquan Zhang, USA
  FENG Li, China
  Ganwu Li, USA Jiuzhou Song, USA ZHANG Qin, China
  GAO Yu-long, China
  LI Meng-hua, China Metha Wanapat, Thailand ZHANG Wan-jiang, China
  Philip Hardwidge, USA
  LI Ming-zhou, China WANG Shuai, China ZHANG Ying-jun, China
  HE Xi-jun, China
  LI Ze-jun, China Luc Willems, Belgium ZHAO Guang-yong, China
  Jean-François Hocquette, France
  LIU Hong-lin, China Lin Xi, USA ZHAO Jian-guo, China
  HUA Jin-lian, China
  LIU Jin-hua, China YANG Han-chun, China
  Honglin Jiang, USA
  Wenjun Ma, USA YANG Qing-chuan, China

  Jianghong Meng, USA
  Agro-ecosystem & Environment
  Abu El-Eyuoon Amin, Egypt HUANG Jian-xi, China LI Zhong-pei, China Weimin Xi, USA
  Abdulrasoul Alomran, Saudi Arabia Shahid Hussain, Pakistan LUO Wei-hong, China XU Ming-gang, China
  DU Chang-wen, China
  JU Xiao-tang, China Budiman Minasny, Australia XU Yin-long, China
  Dilfuza Egamberdieva, Uzbekistan
  Hartmut Kolbe, Germany Abdul M. Mouazen, Belgium Liangzhi You, USA
  GAO Yan-zheng, China
  LI Bao-guo, China Motoki Nishimori, Japan ZHANG Bin, China
  Vinod Kumar Garg, India
  Hui Li, USA Tarit Roychowdhury, India Chaosheng Zhang, Ireland
  Rajan Ghimire, USA
  Jianwei LI, USA Ghulam Mustafa Shah, Pakistan ZHANG Ming-kui, China
  Farhan Hafeez, Pakistan
  LI Jiu-sheng, China Clinton C. Shock, USA ZHANG Rui-fu, China
  HE Ping, China
  LI Shi-qing, China Abdul Wakeel, Pakistan ZHOU Jian-bin, China

  LI Zhao-jun, China WU Wen-bin, China
  Agricultural Economics and Management
  Kevin Chen, Canada Wuyang Hu, USA LI Gu-cheng, China WANG Jin-xia, China
  CHEN Yong-fu, China HUO Xue-xi, China QIU Huan-guang, China Xiaohua Yu, Germany
  FAN Sheng-gen, China Songqing Jin, USA Scott Rozelle, USA Yu (Yvette) Zhang, USA
  Zhifeng Gao, USA Kei Kajisa, Japan Holly Wang, USA ZHU Jing, China
  Thomas Herzfeld, Germany
  Food Science
  Benu Adhikari, Australia Benjamin Holman, Australia Dingbo (Daniel) Lin, USA Roger Ruan, USA
  BI Yang, China Yen-con Hung, USA LIU Xue-bo, China TANG Chuan-he, China
  CHEN Ying, China JIANG Yue-ming, China LUO Xin, China YIN Hui-yong, China
  Alejandro Cifuentes, Spain JIANG Zheng-qiang, China NIE Ji-yun, China ZHANG He-ping, China
  Steve Cui, Canada LI Chun-bao, China NIE Shao-ping, China ZHAO Guo-hua, China
  Mohammed Gagaoua, Ireland Yonghui Li, USA Marc Pignitter, Austria Jinrong Zhou, USA
  Vijai Kumar Gupta, UK LI Zhao-feng, China
  Editorial Board of JIA

  (2017-2021)

  Editorial Consultants
  CHENG Shun-he, China LIU Xu, China XIANG Zhong-huai, China
  FU Ting-dong, China LU Wen-ru,China XU Shi-wei, China
  GUAN Chun-yun, China LÜ Fei-jie, China YU Zhen-wen, China
  LI Jia-yang, China TANG Hua-jun, China ZHAI Hu-qu, China
  LIU Xiu-fan, China WAN Jian-min, China
  Chairman
  WU Kong-ming, China
  Vice Chairman
  ZHAO Fang-tian, China FANG Zhi-yuan, China Michael T. Clegg, USA
  Editor-in-Chief
  WAN Jian-min, China
  Associate Editor-in-Chief
  CHEN Huan-chun, China KANG Shao-zhong, China WU Wei-hua, China
  CHEN Jian-ping, China LI Tian-lai, China
  YIN Yu-long, China
  CHEN Wen-fu, China LIN Hong-xuan, China
  ZHANG Gai-ping, China
  CHEN Xiao-ya, China SUN Tan, China
  ZHANG Hong-cheng, China
  HUANG Lu-sheng, China SUN Qi-xin, China
  ZOU Rui-cang, China


  Executive Editor-in-Chief
  CHEN Hua-lan, China LUO Xu-gang, China ZHANG Wei-li, China
  HUANG Ji-kun, China WAN Fang-hao, China ZHANG Xue-yong, China
  HUANG San-wen, China WANG Qiang, China ZHOU Qing-bo, China
  LI Shao-kun, China
  Associate Executive Editor-in-Chief
  ZHANG Yi-min, China
  Members
  Benu Adhikari, Australia Manje Gowda, Germany J. F. Maestre-Valero, Spain Tamas Torok, USA
  Sang-Nag Ahn, South Korea Philip R. Hardwidge, USA David G. Masters, Australia Toi John Tsilo, Africa
  Mauro Antongiovanni, Italy Kolbe Hartmut, Germany Alex McBratney, Australia Zhijian (Jake) Tu, USA
  Robert Armon, Israel Thomas Herzfeld, Germany D. Julian McClements, USA Roberto Tuberosa, USA
  Christian W. B. Bachem, New Zealand Gerard B. M. Heuvelink, Netherlands Silvano Mignardi, Italy Bernal E. Valverde, Denmark
  Peter Carberry, Australia
  Jean-François Hocquette, France Ray Ming, USA Enli Wang, Australia
  Kenneth Chan, Australia
  Gerrit Hoogenboom, USA Jairo A. Palta, Australia Guoliang Wang, USA
  Nancy Chau, USA
  Hossein Ghani Zadeh, New Zealand L. S. Pereira, Portugal Holly Wang, USA
  Kevin Chen, Canada
  Qingrong Huang, USA Dragan Perovic, Germany Yiqun Weng, USA
  Pengyin Chen, USA
  Yinghua Huang, USA Pablo Pineyro, USA Martin Wiesmeier, Germany
  Zhong Chen, Singapore
  Dafen Hui, USA Daniel Plaza-Bonilla, Spain Lin Xi, USA
  Doil Choi, South Korea
  Yen-con Hung, USA Syed S. H. Rizvi, USA Hang Xiao, USA
  Peter Clinton, New Zealand
  Zhihua Jiang, USA Daniel Rodriguez, Australia Steven S. Xu, USA
  David Connor, Australia
  Reza Keshavarz-Afshar, USA A. Catharine Ross, USA Liuling Yan, USA
  Steve Cui, Canada
  G. S. Khush, USA Scott Rozelle, USA Wengui Yan, USA
  Murray Davis, New Zealand
  Harry J. Klee, USA Roger Ruan, USA Bing Yang, USA
  Magali Deleu, Belgium
  Hee-jong Koh, South Korea Amir Sadeghpour, USA Haishun Yang, USA
  Nicolas Desneux, France
  Jiban K. Kundu, Czech Rafia Saeed, Pakistan Jia-Long Yao, New Zealand
  Klaus Dittert, Germany
  Sang-Soo Kwak, Korea A. Z. M. Salem, Mexico John Z. Yu, USA
  Yongping Duan, USA
  Jagdish Ladha, Philippines Yongming Sang, USA Longxi Yu, USA
  David Deqiu Fang, USA
  Ganwu Li, USA James N. Seiber, USA Xiaohua Yu, Germany
  Shui-zhang Fei, USA
  Julang Li, Canada Fereidoon Shahidi, Canada Myron Zalucki, Australia
  Zhangjun Fei, USA
  Zhigang Li, USA Satoru Shimokawa, Japan Dani Zamir, Israel
  Adele Finco, Italy
  Zhongchi Liu, USA Tatsuhiko Shiraiwa, Japan Guoquan Zhang, USA
  Wolfgang Friedt, Germany
  Gábor L. Lövei, Denmark Clinton C. Shock, USA Zhiwu Zhang, USA
  Zhifeng Gao, USA
  Rui Lu, Canada Guy Smagghe, Belgium Yunde Zhao, USA
  James J. Giovannoni, USA
  Hong Luo, USA Jiuzhou Song, USA Kun Yan Zhu, USA
  Matthew Gorton, England
  Jianxin Ma, USA
  Ruurd Zijlstra, Canada

  Wenjun Ma, USA Xiuzhi Susan Sun, USA
  BAI You-lu, China JU Xing-rong, China PAN Gen-xing, China YANG Ning, China
  BI Yang, China KANG Zhen-sheng, China PAN Xue-biao, China YANG Qing-chuan, China
  BU Zhi-gao, China KUANG Han-hui, China PENG Shao-bing, China YE Gong-yin, China
  CAI Xue-peng, China LI Bao-guo, China QIANG Sheng, China YIN Hui-yong, China
  CAI Zu-cong, China LI Chuan-you, China QIU Li-juan, China ZHANG Gui-quan, China
  CHEN Dai-wen, China LI Fu-guang, China REN Tu-sheng, China ZHANG He-ping, China
  CHEN Feng, China LI Jiu-sheng, China SU Yi-rong, China ZHANG Ming-kui, China
  CHEN Fu, China LI Kui, China SU Zhong-bin, China ZHANG Rui-fu, China
  CHEN Fu-sheng, China LI Min-zan, China SUN Zhong-fu, China ZHANG Tian-zhen, China
  CHEN Gong-you, China LI Pei-wu, China TANG Chuan-he, China ZHANG Xiao-lan, China
  CHEN Wei, China LI Shi-qing, China TONG Guang-zhi, China ZHANG Zhong-hua, China
  CHEN Ying, China LI Wen-bin, China WANG Dao-wen, China ZHAO Chun-jiang, China
  CHEN Yong-fu, China LI Xin-hai, China WANG Gui-rong, China ZHAO De-ming, China
  FAN Hong-jie, China LI Zhao-jun, China WANG Shuo, China ZHAO Guang-yong, China
  FAN Sheng-gen, China LI Zhong-pei, China WANG Xiao-wu, China ZHAO Guo-hua, China
  GAO Xi-wu, China LIN Min, China WANG Zong-hua, China ZHAO Jian-guo, China
  GUAN Qing-mei, China LIU Hong-lin, China WU Jun, China ZHENG Feng-tian, China
  GUO Wen-wu, China LIU Jian-xin, China WU Wen-bin, China ZHENG Yong-quan, China
  GUO Ze-jian, China LIU Jin-hua, China WU Yi-dong, China ZHONG Fu-ning, China
  HAO Yu-jin, China LIU Qing-chang, China XIONG Ben-hai, China ZHOU Guang-hong, China
  HE Yong, China LIU Shu-sheng, China XU Jian-ming, China ZHOU Jian-bin, China
  HOU Xiang-yang, China LIU Xue-bo, China XU Jian-qin, China ZHOU Xue-ping, China
  HUA Jin-lian, China LIU Zhi-yong, China XU Ming-gang, China ZHU Yan, China
  HUO Xue-xi, China LUO Xin, China XU Ming-liang, China ZHU Hong-fei, China
  JIANG Dong, China MA You-zhi, China XU Yong, China ZHU Xing-quan, China
  JIANG Ming-xing, China MA Yue-hui, China XUE Fei-qun, China ZHU Zhu-jun, China
  JIANG Yue-ming, China MENG Qing-xiang, China YAN Jian-bing, China ZHU Ye-ping, China
  JIANG Zheng-qiang, China NIE Ji-yun, China YANG Han-chun, China
  JU Xiao-tang, China PAN Can-ping, China YANG Jian-chang, China

  ZHENG Hai-xue, China
 • 2011-06-03 Visited: 5492