Editorial board

 • Editorial Board of JIA
  (2022-2026)
   
  Consultants
  Tingdong Fu, China Xiufan Liu, China Zhonghuai Xiang, China Jianmin Wan, China
  Chunyun Guan, China Xu Liu, China Shiwei Xu, China Zhenwen Yu, China
  Jiayang Li, China Feijie Lü, China Huajun Tang, China Huqu Zhai, China
   
  Chairman
  Kongming Wu, China
   
  Vice Chairman
  Wenfu Chen, China Michael T. Clegg, USA
   
  Editor-in-Chief
  Hualan Chen, China
   
  Associate Editor-in-Chief
  Huanchun Chen, China Lusheng Huang, China Qixin Sun, China Youjun Zhang, China
  Jianping Chen, China Zhensheng Kang, China Tan Sun, China Chunjiang Zhao, China
  Xiaoya Chen, China Peiwu Li, China Yulong Yin, China Wei Zhou, China
  Wei Chen, China Tianlai Li, China Jingquan Yu, China Xuexiao Zou, China
  Peisong Hu, China Qian Qian, China Hongcheng Zhang, China
   
  Executive Editor-in-Chief
  Jikun Huang, China Shaokun Li, China Qiang Wang, China Xueyong Zhang, China
  Sanwen Huang, China Xugang Luo, China Jinshui Wu, China Dongming Zhao, China
  Kui Li, China Fanghao Wan, China Keke Yi, China Qingbo Zhou, China
   
  Associate Executive Editor-in-Chief
  Yimin Zhang, China
   
  Members
  Crop Science
  Salah Fatouh Abou-Elwafa, Egypt Weiwei Jin, China Zhongfu Ni, China Liuling Yan, USA
  Sang-Nag Ahn, South Korea Guozhang Kang, China Awais Rasheed, Pakistan Bing Yang, USA
  Syed Tahir Ata-Ul-Karim, Japan Sunita Kataria, India Yuri Shavrukov, Australia Haishun Yang, USA
  Marian Brestic, Slovakia KONG Fan-jiang, China Jinxiong Shen, China Jianchang Yang, China
  Ming Chen, China Sang-Soo Kwak, South Korea Milan Skalick, Czech Frank M You, Canada
  Yanfeng Ding, China Marco Landi, Italy Lubin Tan, China Bin Yu, USA
  Hezhong Dong, China Chengdao Li, Australia Feng Tian, China Zhaohai Zeng, China
  David Deqiu Fang, USA Huihui Li, China Toi John Tsilo, South Africa Hongbin Zhang, USA
  Shui-zhang Fei, USA Xianran Li, USA Najeeb Ullah, Brunei Jiwang Zhang, China
  Yongbi Fu, Canada Xiangnan Li, China Dong Wang, China Tianzhen Zhang, China
  Robert G Gilbert, Australia Zhigang Li, USA Enli Wang, Australia Xuecai Zhang, Mexico
  Yingpeng Han, China Yuncheng Liao, China Xiu’e Wang, China Yunde Zhao, USA
  Qiong Hu, China Qiaoquan Liu, China Zhoufei Wang, China Shunli Zhou, China
  Min Huang, China Yanli Lu, China Lanqin Xia, China Qian-Hao Zhu, Australia
  Dafeng Hui, USA Vinay Nangia, Morocco Qingwu Xue, USA Yan Zhu, China
  Dong Jiang, China
   
  Horticulture
  Christian Bachem, Netherlands Chuanyou Li, China Jun Wu, China Chunzhi Zhang, China
  Doil Choi, South Korea Kui Lin-Wang, New Zealand Cao Xu, China Xiaolan Zhang, China
  Zhangjun Fei, USA Zhongchi Liu, USA Qiang Xu, China Zhonghua Zhang, China
  Qingmei Guan, China Ray Ming, USA Yong Xu, China Shuangxi Zhou, Australia
  Wenwu Guo, China Peter Morrell, USA Xueyong Yang, China Yongfeng Zhou, China
  Heqiang Huo, USA Yi Shang, China Jia-Long Yao, New Zealand Zhujun Zhu, China
  Hanhui Kuang, China Xiaowu Wang, China
   
  Plant Protection
  Antonio Biondi, Italy Fei Li, China Deliang Peng, China Yidong Wu, China
  Changjun Chen, China Shifang Li, China Sheng Qiang, China Ying Yan, Germany
  Gongyou Chen, China Yunhe Li, China Sergei A. Subbotin, USA Qing Yang, China
  Patrizia Falabella, Italy Pei Liang, China Ioannis E. Tzanetakis, USA Yinong Yang, USA
  Hossein Ghani Zadeh, New Zealand Dongping Lü, China Guirong Wang, China Jiang Zhang, China
  Mingxing Jiang, China Ralf Nauen, Australia Guo-Liang Wang, USA Zhengguang Zhang, China
  Jiban K. Kundu, Czech Akira Otuka, Japan Xiaowei Wang, China Xueping Zhou, China
   
  Animal Science · Veterinary Medicine
  Zhigao Bu, China Zhihua Jiang, USA Jianghong Meng, USA Qingchuan Yang, China
  Daiwen Chen, China Hong-Gu Lee, South Korea Amlan K. Patra, India Xin Yin, China
  Yanfen Cheng, China Kyung-Woo Lee, South Korea Pablo E Pineyro, USA Long-Xi Yu, USA
  Hongjie Fan, China Bichun Li, China Fernando Rodríguez, Spain YUAN Jian-min, China
  Li Feng, China Ganwu Li, USA Yongming Sang, USA Guoquan Zhang, USA
  Yulong Gao, China Menghua Li, China Jiuzhou Song, USA Qin Zhang, China
  Philip Hardwidge, USA Mingzhou Li, China Metha Wanapat, Thailand Wanjiang Zhang, China
  Xijun He, China Zejun Li, China Shuai Wang, China Yingjun Zhang, China
  Jean-François Hocquette, France Honglin Liu, China Luc Willems, Belgium Guangyong Zhao, China
  Jinlian Hua, China Jinhua Liu, China Lin Xi, USA Jianguo Zhao, China
  Honglin Jiang, USA Wenjun Ma, USA Hanchun Yang, China Haixue Zheng, China
  Agro-ecosystem & Environment
  Abu El-Eyuoon Amin, Egypt Jianxi Huang, China Zhongpei Li, China Weimin Xi, USA
  Abdulrasoul Alomran, Saudi Arabia Shahid Hussain, Pakistan Weihong Luo, China Minggang Xu, China
  Zucong Cai, China Xiaotang Ju, China Budiman Minasny, Australia Yinlong Xu, China
  Changwen Du, China Hartmut Kolbe, Germany Abdul M. Mouazen, Belgium Liangzhi You, USA
  Dilfuza Egamberdieva, Uzbekistan Baoguo Li, China Motoki Nishimori, Japan Bin Zhang, China
  Yanzheng Gao, China Hui Li, USA Tarit Roychowdhury, India Chaosheng Zhang, Ireland
  Vinod Kumar Garg, India Jianwei LI, USA Ghulam Mustafa Shah, Pakistan Mingkui Zhang, China
  Rajan Ghimire, USA Jiusheng Li, China Clinton C. Shock, USA Ruifu Zhang, China
  Farhan Hafeez, Pakistan Shiqing Li, China Abdul Wakeel, Pakistan Jianbin Zhou, China
  Ping He, China Zhaojun Li, China Wenbin Wu, China
   
  Food Science
  Benu Adhikari, Australia Benjamin Holman, Australia Dingbo (Daniel) Lin, USA Roger Ruan, USA
  Yang Bi, China Yen-con Hung, USA Xuebo Liu, China Chuanhe Tang, China
  Ying Chen, China Yueming Jiang, China Xin Luo, China Huiyong Yin, China
  Alejandro Cifuentes, Spain Zhengqiang Jiang, China Jiyun Nie, China Heping Zhang, China
  Steve Cui, Canada Chunbao Li, China Shaoping Nie, China Guohua Zhao, China
  Mohammed Gagaoua, Ireland Yonghui Li, USA Marc Pignitter, Austria Jinrong Zhou, USA
  Vijai Kumar Gupta, UK Zhaofeng Li, China
   
  Agricultural Economics and Management
  Kevin Chen, Canada Wuyang Hu, USA Gucheng Li, China Jinxia Wang, China
  Yongfu Chen, China Xuexi Huo, China Huanguang Qiu, China Xiaohua Yu, Germany
  Shenggen Fan, China Songqing Jin, USA Scott Rozelle, USA Yu (Yvette) Zhang, USA
  Zhifeng Gao, USA Kei Kajisa, Japan Holly Wang, USA Jing Zhu, China
  Thomas Herzfeld, Germany
   

  Editorial Board of JIA

  (2017-2021)

  Editorial Consultants
  CHENG Shun-he, China LIU Xu, China XIANG Zhong-huai, China
  FU Ting-dong, China LU Wen-ru,China XU Shi-wei, China
  GUAN Chun-yun, China LÜ Fei-jie, China YU Zhen-wen, China
  LI Jia-yang, China TANG Hua-jun, China ZHAI Hu-qu, China
  LIU Xiu-fan, China WAN Jian-min, China
  Chairman
  WU Kong-ming, China
  Vice Chairman
  ZHAO Fang-tian, China FANG Zhi-yuan, China Michael T. Clegg, USA
  Editor-in-Chief
  WAN Jian-min, China
  Associate Editor-in-Chief
  CHEN Huan-chun, China KANG Shao-zhong, China WU Wei-hua, China
  CHEN Jian-ping, China LI Tian-lai, China
  YIN Yu-long, China
  CHEN Wen-fu, China LIN Hong-xuan, China
  ZHANG Gai-ping, China
  CHEN Xiao-ya, China SUN Tan, China
  ZHANG Hong-cheng, China
  HUANG Lu-sheng, China SUN Qi-xin, China
  ZOU Rui-cang, China


  Executive Editor-in-Chief
  CHEN Hua-lan, China LUO Xu-gang, China ZHANG Wei-li, China
  HUANG Ji-kun, China WAN Fang-hao, China ZHANG Xue-yong, China
  HUANG San-wen, China WANG Qiang, China ZHOU Qing-bo, China
  LI Shao-kun, China
  Associate Executive Editor-in-Chief
  ZHANG Yi-min, China
  Members
  Benu Adhikari, Australia Manje Gowda, Germany J. F. Maestre-Valero, Spain Tamas Torok, USA
  Sang-Nag Ahn, South Korea Philip R. Hardwidge, USA David G. Masters, Australia Toi John Tsilo, Africa
  Mauro Antongiovanni, Italy Kolbe Hartmut, Germany Alex McBratney, Australia Zhijian (Jake) Tu, USA
  Robert Armon, Israel Thomas Herzfeld, Germany D. Julian McClements, USA Roberto Tuberosa, USA
  Christian W. B. Bachem, New Zealand Gerard B. M. Heuvelink, Netherlands Silvano Mignardi, Italy Bernal E. Valverde, Denmark
  Peter Carberry, Australia
  Jean-François Hocquette, France Ray Ming, USA Enli Wang, Australia
  Kenneth Chan, Australia
  Gerrit Hoogenboom, USA Jairo A. Palta, Australia Guoliang Wang, USA
  Nancy Chau, USA
  Hossein Ghani Zadeh, New Zealand L. S. Pereira, Portugal Holly Wang, USA
  Kevin Chen, Canada
  Qingrong Huang, USA Dragan Perovic, Germany Yiqun Weng, USA
  Pengyin Chen, USA
  Yinghua Huang, USA Pablo Pineyro, USA Martin Wiesmeier, Germany
  Zhong Chen, Singapore
  Dafen Hui, USA Daniel Plaza-Bonilla, Spain Lin Xi, USA
  Doil Choi, South Korea
  Yen-con Hung, USA Syed S. H. Rizvi, USA Hang Xiao, USA
  Peter Clinton, New Zealand
  Zhihua Jiang, USA Daniel Rodriguez, Australia Steven S. Xu, USA
  David Connor, Australia
  Reza Keshavarz-Afshar, USA A. Catharine Ross, USA Liuling Yan, USA
  Steve Cui, Canada
  G. S. Khush, USA Scott Rozelle, USA Wengui Yan, USA
  Murray Davis, New Zealand
  Harry J. Klee, USA Roger Ruan, USA Bing Yang, USA
  Magali Deleu, Belgium
  Hee-jong Koh, South Korea Amir Sadeghpour, USA Haishun Yang, USA
  Nicolas Desneux, France
  Jiban K. Kundu, Czech Rafia Saeed, Pakistan Jia-Long Yao, New Zealand
  Klaus Dittert, Germany
  Sang-Soo Kwak, Korea A. Z. M. Salem, Mexico John Z. Yu, USA
  Yongping Duan, USA
  Jagdish Ladha, Philippines Yongming Sang, USA Longxi Yu, USA
  David Deqiu Fang, USA
  Ganwu Li, USA James N. Seiber, USA Xiaohua Yu, Germany
  Shui-zhang Fei, USA
  Julang Li, Canada Fereidoon Shahidi, Canada Myron Zalucki, Australia
  Zhangjun Fei, USA
  Zhigang Li, USA Satoru Shimokawa, Japan Dani Zamir, Israel
  Adele Finco, Italy
  Zhongchi Liu, USA Tatsuhiko Shiraiwa, Japan Guoquan Zhang, USA
  Wolfgang Friedt, Germany
  Gábor L. Lövei, Denmark Clinton C. Shock, USA Zhiwu Zhang, USA
  Zhifeng Gao, USA
  Rui Lu, Canada Guy Smagghe, Belgium Yunde Zhao, USA
  James J. Giovannoni, USA
  Hong Luo, USA Jiuzhou Song, USA Kun Yan Zhu, USA
  Matthew Gorton, England
  Jianxin Ma, USA
  Ruurd Zijlstra, Canada

  Wenjun Ma, USA Xiuzhi Susan Sun, USA
  BAI You-lu, China JU Xing-rong, China PAN Gen-xing, China YANG Ning, China
  BI Yang, China KANG Zhen-sheng, China PAN Xue-biao, China YANG Qing-chuan, China
  BU Zhi-gao, China KUANG Han-hui, China PENG Shao-bing, China YE Gong-yin, China
  CAI Xue-peng, China LI Bao-guo, China QIANG Sheng, China YIN Hui-yong, China
  CAI Zu-cong, China LI Chuan-you, China QIU Li-juan, China ZHANG Gui-quan, China
  CHEN Dai-wen, China LI Fu-guang, China REN Tu-sheng, China ZHANG He-ping, China
  CHEN Feng, China LI Jiu-sheng, China SU Yi-rong, China ZHANG Ming-kui, China
  CHEN Fu, China LI Kui, China SU Zhong-bin, China ZHANG Rui-fu, China
  CHEN Fu-sheng, China LI Min-zan, China SUN Zhong-fu, China ZHANG Tian-zhen, China
  CHEN Gong-you, China LI Pei-wu, China TANG Chuan-he, China ZHANG Xiao-lan, China
  CHEN Wei, China LI Shi-qing, China TONG Guang-zhi, China ZHANG Zhong-hua, China
  CHEN Ying, China LI Wen-bin, China WANG Dao-wen, China ZHAO Chun-jiang, China
  CHEN Yong-fu, China LI Xin-hai, China WANG Gui-rong, China ZHAO De-ming, China
  FAN Hong-jie, China LI Zhao-jun, China WANG Shuo, China ZHAO Guang-yong, China
  FAN Sheng-gen, China LI Zhong-pei, China WANG Xiao-wu, China ZHAO Guo-hua, China
  GAO Xi-wu, China LIN Min, China WANG Zong-hua, China ZHAO Jian-guo, China
  GUAN Qing-mei, China LIU Hong-lin, China WU Jun, China ZHENG Feng-tian, China
  GUO Wen-wu, China LIU Jian-xin, China WU Wen-bin, China ZHENG Yong-quan, China
  GUO Ze-jian, China LIU Jin-hua, China WU Yi-dong, China ZHONG Fu-ning, China
  HAO Yu-jin, China LIU Qing-chang, China XIONG Ben-hai, China ZHOU Guang-hong, China
  HE Yong, China LIU Shu-sheng, China XU Jian-ming, China ZHOU Jian-bin, China
  HOU Xiang-yang, China LIU Xue-bo, China XU Jian-qin, China ZHOU Xue-ping, China
  HUA Jin-lian, China LIU Zhi-yong, China XU Ming-gang, China ZHU Yan, China
  HUO Xue-xi, China LUO Xin, China XU Ming-liang, China ZHU Hong-fei, China
  JIANG Dong, China MA You-zhi, China XU Yong, China ZHU Xing-quan, China
  JIANG Ming-xing, China MA Yue-hui, China XUE Fei-qun, China ZHU Zhu-jun, China
  JIANG Yue-ming, China MENG Qing-xiang, China YAN Jian-bing, China ZHU Ye-ping, China
  JIANG Zheng-qiang, China NIE Ji-yun, China YANG Han-chun, China
  JU Xiao-tang, China PAN Can-ping, China YANG Jian-chang, China

 • 2011-06-03 Visited: 6754