˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: image001˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: image007˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: image003˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: ˵��: image005

Journal of Integrative Agriculture

 

 

 

 

Appendix

              

Arche

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Vol.20 No.11

 

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Linking changes in the soil microbial community to C and N dynamics during crop residue decomposition

Cyrine REZGUI1, Isabelle TRINSOUTROT-GATTIN1, Marie BENOIT2, Karine LAVAL1, Wassila RIAH-ANGLET1

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Modification of total and phosphorus mineralizing bacterial communities associated with Zea mays L. through plant development and fertilization regimes

XIN Yuan-yuan1*, Anisur RAHMAN1*, LI Hui-xiu1, XU Ting1, 2, DING Guo-chun1, 2, LI Ji1, 2  

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue11

UBE2I stimulates female gonadal differentiation in chicken (Gallus gallus) embryos

JIN Kai1, 2, 3*, ZHOU Jing1, 2, 3*, ZUO Qi-sheng1, 2, 3, LI Jian-cheng1, 2, 3, Jiuzhou SONG4, ZHANG Ya-ni1, 2, 3, CHANG Guo-bing1, 2, 3, CHEN Guo-hong1, 2, 3, LI Bi-chun1, 2, 3 

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE

 

 

Vol.20(2021),Issue11

The sex peptide receptor in the Asian gypsy moth, Lymantria dispar, is involved in development and stress resistance

DU Hui, SUN Li-li, LIU Peng, CAO Chuan-wang

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue11

The putative elongator complex protein Elp3 is involved in asexual development and pathogenicity by regulating autophagy in the rice blast fungus

ZHANG Li-mei1*, CHEN Shu-ting1*, QI Min1, 2*, CAO Xue-qi1, LIANG Nan1, LI Qian3, TANG Wei1, LU Guo-dong1, ZHOU Jie1, 2, YU Wen-ying1, 2, WANG Zong-hua1, 4, ZHENG Hua-kun1, 5 

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Transcriptome analysis reveals effects of red and blue light-emitting diodes (LEDs) on the growth, chlorophyll fluorescence and endogenous plant hormones of potato (Solanum tuberosum L.) plantlets cultured in vitro

CHEN Li-li1, WANG Hao-ying2, GONG Xiao-chen2, ZENG Zhao-hai2, XUE Xu-zhang3, HU Yue-gao2

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Construction of high-density SNP genetic maps and QTL mapping for dwarf-related traits in Litchi chinensis Sonn

HU Fu-chu1, 2, CHEN Zhe2, WANG Xiang-he2, WANG Jia-bao3, FAN Hong-yan2, QIN Yong-hua1, ZHAO Jie-tang1, HU Gui-bing1 

AppendixA,B,C,D,E,F   AppendixG   AppendixH

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Estimating wheat fractional vegetation cover using a density peak k-means algorithm based on hyperspectral image data

LIU Da-zhong, YANG Fei-fei, LIU Sheng-ping

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Identification of quantitative trait loci and candidate genes controlling seed pigments of rapeseed

ZHU Mei-chen1*, HU Ran1*, ZHAO Hui-yan1, TANG Yun-shan1, SHI Xiang-tian1, JIANG Hai-yan1, ZHANG Zhi-yuan1, FU Fu-you2, XU Xin-fu1, TANG Zhang-lin1, LIU Lie-zhao1, LU Kun1, LI Jia-na1, QU Cun-min1 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue11

Genetic dissection of wheat uppermost-internode diameter and its association with agronomic traits in five recombinant inbred line populations at various field environments

LIU Hang1*, TANG Hua-ping1*, LUO Wei1, MU Yang1, JIANG Qian-tao1, LIU Ya-xi1, CHEN Guo-yue1, WANG Ji-rui1, ZHENG Zhi2, QI Peng-fei1, JIANG Yun-feng1, CUI Fa3, SONG Yin-ming4, YAN Gui-jun5, WEI Yu-ming1, LAN Xiu-jin1, ZHENG You-liang1, MA Jian1 

 AppendixA,B,H,I,K   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF    AppendixG   AppendixJ

 

 

2021 Vol.20 No.10

 

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Bacterial diversity and community composition changes in paddy soils that have different parent materials and fertility levels

MA Xin-ling1, 2*, LIU Jia3*, CHEN Xiao-fen3, LI Wei-tao4, JIANG Chun-yu1, 2, WU Meng1, 2, LIU Ming1, 2,
LI Zhong-pei1, 2 

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Changes in organic C stability within soil aggregates under different fertilization patterns in a greenhouse vegetable field

LUAN Hao-an1, 2*, YUAN Shuo1*, GAO Wei3, TANG Ji-wei1, LI Ruo-nan4, ZHANG Huai-zhi1, HUANG
Shao-wen1

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Integration of association and computational methods reveals functional variants of LEPR gene for abdominal fat content in chickens

LI Yu-dong1, 2, 3, WANG Wei-jia1, 2, 3, LI Zi-wei1, 2, 3, WANG Ning1, 2, 3, XIAO Fan4, GAO Hai-he4, GUO Huai-shun4, LI Hui1, 2, 3, WANG Shou-zhi1, 2, 3 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Egg tanning improves the efficiency of CRISPR/Cas9-mediated mutant locust production by enhancing defense ability after microinjection

ZHANG Ting-ting1*, WEN Ting-mei1, 2*, YUE Yang1, 2, YAN Qiang3, DU Er-xia4, FAN San-hong1, Siegfried ROTH5, LI Sheng4, ZHANG Jian-zhen1, ZHANG Xue-yao1, ZHANG Min1 

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Combining simplified DNA extraction technology and recombinase polymerase amplification assay for rapid and equipment-free detection of citrus pathogen Phytophthora parasitica   

CHEN Wei-yu1*, YU Jia2, 3*, XU Heng2, LU Xin-yu2, DAI Ting-ting4, TIAN Yue-e5, SHEN Dan-yu2, DOU
Dao-long2 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue10

Genome-wide analysis of the SCPL gene family in grape (Vitis vinifera L.)

WANG Xi-cheng, WU Wei-min, ZHOU Bei-bei, WANG Zhuang-wei, QIAN Ya-ming, WANG Bo, YAN Li-chun

que

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE

 

 

Vol.20(2021),Issue10

A rice geranylgeranyl reductase is essential for chloroplast development

LIU Xi, YI Xin, YANG Yan-rong, HUANG Qian-qian

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

2021 Vol.20 No.09

 

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Mental accounting and consumption of self-produced food

HUANG Jia-qi1, 2, Gerrit ANTONIDES2, Christian H. KUHLGATZ3, NIE Feng-ying1

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Peanut yield, nutrient uptake and nutrient requirements in different regions of China

ZHAO Shi-cheng1, LÜ Ji-long1, XU Xin-peng1, LIN Xiao-mao2, Luiz Moro ROSSO2, QIU Shao-jun1, Ignacio CIAMPITTI2, HE Ping1

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Detection of arboviruses in Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) collected from animal farms in the border areas of Yunnan Province, China

DI Di1, LI Chen-xi1, LI Zong-jie1, WANG Xin1, XIA Qi-qi1, Mona SHARMA1, LI Bei-bei1, LIU Ke1, SHAO Dong-hua1, QIU Ya-feng1, Soe-Soe WAI3, YANG Shi-biao2, WEI Jian-chao1, MA Zhi-yong1

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Identifying SNPs associated with birth weight and days to 100 kg traits in Yorkshire pigs based on genotyping-by-sequencing

WU Ping-xian1*, ZHOU Jie1*, WANG Kai1, CHEN De-juan1, YANG Xi-di1, LIU Yi-hui3, JIANG An-an1, SHEN Lin-yuan1, JIN Long1, XIAO Wei-hang1, JIANG Yan-zhi2, LI Ming-zhou1, ZHU Li1, ZENG Yang-shuang3, XU Xu3, QIU Xiao-tian4, LI Xue-wei1, TANG Guo-qing1

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Wheat straw biochar amendment suppresses tomato bacterial wilt caused by Ralstonia solanacearum: Potential effects of rhizosphere organic acids and amino acids

TIAN Ji-hui1, 2, 3, RAO Shuang2, GAO Yang2, LU Yang2, CAI Kun-zheng1, 2, 3 

AppendixA,B,C,D,E,F

 

Vol.20(2021),Issue09

Bioinformatic analysis and functional characterization of CFEM proteins in Setosphaeria turcica

WANG Jian-xia1*, LONG Feng1*, ZHU Hang1, ZHANG Yan1, WU Jian-ying1, SHEN Shen1, DONG Jin-gao1, 2, HAO Zhi-min1

AppendixA    AppendixB,C

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Transcriptional profiles underlying the effects of salicylic acid on fruit ripening and senescence in pear (Pyrus pyrifolia Nakai)

SHI Hai-yan1*, CAO Li-wen2*, XU Yue1*, YANG Xiong1, LIU Shui-lin1, LIANG Zhong-shuo1, LI Guo-ce1, YANG Yu-peng1, ZHANG Yu-xing1, CHEN Liang2

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Identification and expression analysis of the PbrMLO gene family in pear, and functional verification of PbrMLO23

GUO Bing-bing1, LI Jia-ming1, LIU Xing1, 2, QIAO Xin1, Musana Rwalinda FABRICE1, WANG Peng1, ZHANG Shao-ling1, WU Ju-you1 

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue09

Integrating the physical and genetic map of bread wheat facilitates the detection of chromosomal rearrangements

ZHAO Lai-bin1*, XIE Die1*, HUANG Lei1, ZHANG Shu-jie1, LUO Jiang-tao2, JIANG Bo3, NING Shun-zong3, ZHANG Lian-quan1, YUAN Zhong-wei3, WANG Ji-rui3, ZHENG You-liang3, LIU Deng-cai1, HAO Ming3

AppendixA    AppendixB

 

 

2021 Vol.20 No.08

 

 

 

Vol.20(2021),Issue08

The impacts of oxytetracycline on humification during manure composting can be alleviated by adjusting initial moisture contents as illustrated by NMR

FENG Yao1, WANG Gui-zhen1, LIU Yuan-wang1, CHENG Deng-miao1, FAN Shuang-hu2, ZHAO Quan-sheng1, Jianming XUE3, 4, ZHANG Shu-qing1, LI Zhao-jun1  

AppendixA    AppendixB   AppendixC   AppendixD

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Effects of long-term straw incorporation on nematode community composition and metabolic footprint in a rice�Cwheat cropping system

CHEN Yun-feng, XIA Xian-ge, HU Cheng, LIU Dong-hai, QIAO Yan, LI Shuang-lai, FAN Xian-peng

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Nitrogen acquisition, fixation and transfer in maize/alfalfa intercrops are increased through root contact and morphological responses to interspecies competition

SHAO Ze-qiang1, 2, ZHENG Cong-cong3, Johannes A. POSTMA3, LU Wen-long2, GAO Qiang1, GAO Ying-zhi4, ZHANG Jin-jing1 

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Identification and tissue distribution of odorant binding protein genes in Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae)

QU Cheng1, 2 , WANG Ran2 , CHE Wu-nan3, LI Feng-qi2, ZHAO Hai-peng1, WEI Yi-yun2, LUO Chen2, XUE Ming1 

AppendixA   AppendixB

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Transcriptomic analysis reveals the transcription factors involved in regulating the expression of EPSPS gene, which confers glyphosate resistance of goosegrass (Eleusine indica)

ZHANG Chun, YU Chao-jie, ZHANG Tai-jie, GUO Wen-lei, TIAN Xing-shan

AppendixA,B,D,C

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Robust molecular detection of the new Tomato brown rugose fruit virus in infected tomato and pepper plants from Turkey

Hakan FIDAN1, Pelin SARIKAYA1, Kubra YILDIZ2, Bengi TOPKAYA2, Gozde ERKIS3, Ozer CALIS1 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue08

The transcription factor FgNsf1 regulates fungal development, virulence and stress responses in Fusarium graminearum 

SHI Dong-ya1*, REN Wei-chao2*, WANG Jin1, ZHANG Jie1, Jane Ifunanya MBADIANYA1, MAO Xue-wei1, CHEN Chang-jun1 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Genome-wide identification and expression analysis of Argonaute gene family from longan embryogenic callus 

CHEN Rong-zhu1, 2, SHEN Xu1, ZHANG Shu-ting1, ZHAO Hua1, CHEN Xiao-hui1, XU Xiao-ping1, HUO Wen1, ZHANG Zi-hao1, LIN Yu-ling1, LAI Zhong-xiong1

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Preharvest application of melatonin induces anthocyanin accumulation and related gene upregulation in red pear (Pyrus ussuriensis)

SUN Hui-li1*, WANG Xin-yue1*, SHANG Ye1, WANG Xiao-qian1, 2, DU Guo-dong1, 2, LÜ De-guo1, 2 

Appendix A

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Genome-wide identification, molecular evolution, and expression divergence of the hexokinase gene family in apple

ZHU Ling-cheng1, SU Jing1, JIN Yu-ru1, ZHAO Hai-yan1, TIAN Xiao-cheng1, ZHANG Chen2, MA Feng-wang1, LI Ming-jun1, MA Bai-quan1 

AppendixA,D,E,F,G,H    AppendixB,C,I,J

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Mapping and predicting a candidate gene for flesh color in watermelon

WANG Chao-nan1, LUAN Fei-shi1, LIU Hong-yu1, Angela R. DAVIS2, ZHANG Qi-an3, DAI Zu-yun4, LIU Shi1 

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Effects of plant density and nitrogen rate on cotton yield and nitrogen use in cotton stubble retaining fields

WANG Shi-hong1, 2*, MAO Li-li1*, SHI Jia-liang3, NIE Jun-jun1, SONG Xian-liang1, SUN Xue-zhen1

Appendix

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Identification of blast-resistance loci through genome-wide association analysis in foxtail millet (Setaria italica (L.) Beauv.)

LI Zhi-jiang1, 2*, JIA Guan-qing3*, LI Xiang-yu2, LI Yi-chu4, ZHI Hui3, TANG Sha3, MA Jin-feng2, ZHANG Shuo3, LI Yan-dong2, SHANG Zhong-lin1, DIAO Xian-min1, 3 

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Comparative transcriptome analysis of different nitrogen responses in low-nitrogen sensitive and tolerant maize genotypes 

DU Qing-guo1, 2*, YANG Juan1*, Shah Syed Muhammad Sadiq1, YANG Rong-xin1, YU Jing-juan2, LI Wen-xue1 

AppendixA,B,E,F,I    AppendixC,D,G,H

 

 

Vol.20(2021),Issue08

Improving grain appearance of erect-panicle japonica rice cultivars by introgression of the null gs9 allele

ZHAO Dong-sheng1, 2*, LIU Jin-yu1*, DING Ai-qiu1*, ZHANG Tao1, REN Xin-yu1, ZHANG Lin1, LI Qian-feng1, 2, FAN Xiao-lei1, 2, ZHANG Chang-quan1, 2, LIU Qiao-quan1, 2 

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J

 

 

2021 Vol.20 No.07

 

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Farmers�� risk preference and fertilizer use

QIAO Fang-bin1, HUANG Ji-kun2, 3 

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Simple method for extracting the seasonal signals of photochemical reflectance index and normalized difference vegetation index measured using a spectral reflectance sensor

Jae-Hyun RYU, Dohyeok OH, Jaeil CHO

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Genome-wide scan for selection signatures based on whole-genome re-sequencing in Landrace and Yorkshire pigs

WANG Kai1*, WU Ping-xian1*, CHEN De-juan1, ZHOU Jie1, YANG Xi-di1, JIANG An-an1, MA Ji-deng1, TANG Qian-zi1, XIAO Wei-hang1, JIANG Yan-zhi2, ZHU Li1, QIU Xiao-tian3, LI Ming-zhou1, LI Xue-wei1, TANG Guo-qing1 

Appendix

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Functional analysis of the orphan genes Tssor-3 and Tssor-4 in male Plutella xylostella

LI Tian-pu1, 2, 3, ZHANG Li-wen1, 2, 3, LI Ya-qing1, 2, 3, YOU Min-sheng1, 2, 3, ZHAO Qian1, 2, 3 

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Extracellular superoxide dismutase VdSOD5 is required for virulence in Verticillium dahliae 

TIAN Li1, HUANG Cai-min1, ZHANG Dan-dan2, LI Ran2, CHEN Jie-yin2, SUN Wei-xia1, QIU Nian-wei1, DAI Xiao-feng2 

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue07

The TaFIM1 gene mediates wheat resistance against Puccinia striiformis f. sp. tritici and responds to abiotic stress

SHI Bei-bei1, WANG Juan1, 2, GAO Hai-feng3, ZHANG Xiao-juan1, WANG Yang1, MA Qing1 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Development and application of microsatellite markers within transcription factors in flare tree peony (Paeonia rockii) based on next-generation and single-molecule long-read RNA-seq

LIU Na, CHENG Fang-yun, GUO Xin, ZHONG Yuan

AppendixA    AppendixB   AppendixC,D    AppendixE

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Transcriptome analysis for understanding the mechanism of dark septate endophyte S16 in promoting the growth and nitrate uptake of sweet cherry

WU Fan-lin1*, QU De-hui3*, TIAN Wei1, WANG Meng-yun1, CHEN Fei-yan1, LI Ke-ke1, SUN Ya-dong1, SU Ying-hua4, YANG Li-na5, SU Hong-yan1, WANG Lei2

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Integration of the metabolome and transcriptome reveals the metabolites and genes related to nutritional and medicinal value in Coriandrum sativum 

WU Tong1, FENG Shu-yan1, YANG Qi-hang1, Preetida J BHETARIYA2, GONG Ke1, CUI Chun-lin1, SONG Jie1, PING Xiao-rui1, PEI Qiao-ying1, YU Tong1, SONG Xiao-ming1, 3, 4 

AppendixA    AppendixB

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Effects of temperature and solar radiation on yield of good eating-quality rice in the lower reaches of the Huai River Basin, China

ZHOU Nian-bing1, ZHANG jun2, FANG Shu-liang2, WEI Hai-yan1, ZHANG Hong-cheng1 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Construction of a high-density adzuki bean genetic map and evaluation of its utility based on a QTL analysis of seed size

WANG Li-xia1, WANG Jie1, LUO Gao-ling2, YUAN Xing-xing3, GONG Dan1, HU Liang-liang1, WANG Su-hua1, CHEN Hong-lin1, CHEN Xin3, CHENG Xu-zhen1 

Appendix

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Heredity and gene mapping of a novel white stripe leaf mutant in wheat

LI Hui-juan1*, JIAO Zhi-xin1*, NI Yong-jing2, JIANG Yu-mei1, LI Jun-chang1, PAN Chao1, ZHANG Jing1, SUN Yu-long1, AN Jun-hang1, LIU Hong-jie2, LI Qiao-yun1, NIU Ji-shan1 

Appendix

 

 

Vol.20(2021),Issue07

Receptor-like kinase OsASLRK regulates methylglyoxal response and content in rice

LIN Fa-ming, LI Shen, WANG Ke, TIAN Hao-ran, GAO Jun-feng, DU Chang-qing

AppendixA,B,C,D

 

 

2021 Vol.20 No.06

 

 

 

Vol.20(2021),Issue06

Do cooperatives participation and technology adoption improve farmers�� welfare in China?  A joint analysis accounting for selection bias

YANG Dan1, ZHANG Hui-wei1, LIU Zi-min1, ZENG Qiao2

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue06

Impacts of household income on beef at-home consumption: Evidence from urban China

ZHU Wen-bo1, CHEN Yong-fu1, ZHAO Jing2, WU Bei-bei3 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue06

Microbial community dynamics during composting of animal manures contaminated with arsenic, copper, and oxytetracycline

Ebrahim SHEHATA1, 2, CHENG Deng-miao3, MA Qian-qian1, LI Yan-li1, LIU Yuan-wang1, FENG Yao1, JI Zhen-yu1, LI Zhao-jun1 

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue06

Identifying the complex genetic architecture of growth and fatness traits in a Duroc pig population

ZHANG Zhe, CHEN Zi-tao, DIAO Shu-qi, YE Shao-pan, WANG Jia-ying, GAO Ning, YUAN Xiao-long, CHEN Zan-mou, ZHANG Hao, LI Jia-qi

Appendix

 

 

Vol.20(2021),Issue06

Identification of eight Berberis species from the Yunnan-Guizhou plateau as aecial hosts for Puccinia striiformis f. sp. tritici, the wheat stripe rust pathogen 

LI Si-nan1*, CHEN Wen1, 2*, MA Xin-yao1, TIAN Xia-xia1, LIU Yao1, HUANG Li-li1, KANG Zhen-sheng1, ZHAO Jie1 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue06

Two novel gene-specific markers at the Pik locus facilitate the application of rice blast resistant alleles in breeding

TIAN Da-gang1, 2, CHEN Zi-qiang1, LIN Yan1, CHEN Zai-jie1, LUO Jia-mi1, JI Ping-sheng4, YANG Li-ming3, WANG Zong-hua2 , WANG Feng1 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue06

The transcriptional landscape of cultivated strawberry (Fragaria��ananassa) and its diploid ancestor (Fragaria vesca) during fruit development

LI Yong-ping1, 2*, LIU Tian-jia3*, LUO Hui-feng4, LIU Sheng-cai1

AppendixA,B,C,D,E,F,H,I    AppendixG

 

 

Vol.20(2021),Issue06

Functional analysis of the nitrogen metabolism-related gene CsGS1 in cucumber

XIN Ming1, QIN Zhi-wei1, YANG Jing1, ZHOU Xiu-yan1, WANG Lei2

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue06

Indica rice restorer lines with large sink potential exhibit improved nutrient transportation to the panicle, which enhances both yield and nitrogen-use efficiency

TIAN Qing-lan1, 2, HE Lian-hua1, LIAO Shuang1, LI Wu1, DENG Fei1, ZHOU Wei1, ZHONG Xiao-yuan1, REN Wan-jun1 

AppendixA    AppendixB

 

 

2021 Vol.20 No.05

 

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

The river chief system and agricultural non-point source water pollution control in China

ZHOU Li1, LI Ling-zhi1, HUANG Ji-kun2, 3 

Appendix

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

An improved scheme for infectious bursal disease virus genotype classification based on both genome-segments A and B

WANG Yu-long1, 2, FAN Lin-jin1, 2, JIANG Nan1, 2, GAO Li1, 2, LI Kai1, 2, GAO Yu-long1, 2, LIU Chang-jun1, CUI Hong-yu1, PAN Qing1, ZHANG Yan-ping1, WANG Xiao-mei1, 2, 3, QI Xiao-le1, 2 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

Exploring the genetic features and signatures of selection in South China indigenous pigs

DIAO Shu-qi, XU Zhi-ting, YE Shao-pan, HUANG Shu-wen, TENG Jin-yan, YUAN Xiao-long, CHEN Zan-mou, ZHANG Hao, LI Jia-qi, ZHANG Zhe

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF    AppendixG   AppendixH    AppendixI   AppendixJ     AppendixK    AppendixL  

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

circRNA landscape of non-pregnant endometrium during the estrus cycle in dairy goats

Liu Xiao-rui1, 2*, Zhang Lei1, 2*, Cui Jiu-zeng1, Yang Li-chun1, Han Jin-cheng1, Che Si-cheng1, Cao Bin-yun1, 2, Li Guang1, 2, Song Yu-xuan1, 2  

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF    AppendixG

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

Beneficial rhizobacterium provides positive plant�Csoil feedback effects to Ageratina adenophora

SUN Yuan-yuan1, ZHANG Qiu-xin1, ZHAO Yun-peng1, DIAO Yue-hui1, GUI Fu-rong2, YANG Guo-qing1 

AppendixA,B

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

Jasmonic acid and ethylene signaling pathways participate in the defense response of Chinese cabbage to Pectobacterium carotovorum infection 

CHEN Chang-long1, 2, YUAN Fang1, LI Xiao-ying1, 2, MA Rong-cai1, 2, XIE Hua1, 2 

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD,E,F,G   AppendixH

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

High density genetic map and quantitative trait loci (QTLs) associated with petal number and flower diameter identified in tetraploid rose

YU Chao1*, WAN Hui-hua1*, Peter M. BOURKE2, CHENG Bi-xuan1, LUO Le1, PAN Hui-tang1, ZHANG Qi-xiang1, 3 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

Fingerprinting 146 Chinese chestnut (Castanea mollissima Blume) accessions and selecting a core collection using SSR markers

NIE Xing-hua1, 2, WANG Ze-hua2, LIU Ning-wei2, SONG Li2, YAN Bo-qian2, XING Yu1, 2, ZHANG Qing2, FANG Ke-feng3, ZHAO Yong-lian4, CHEN Xin5, WANG Guang-peng6, QIN Ling1, 2, CAO Qing-qin1, 2

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

Transcriptomic insights into growth promotion effect of Trichoderma afroharzianum TM2-4 microbial agent on tomato plants 

ZHAO Juan, LIU Ting, LIU Wei-cheng, ZHANG Dian-peng, DONG Dan, WU Hui-ling, ZHANG Tao-tao, LIU De-wen

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

Ultrastructural studies of seed coat and cotyledon during rapeseed maturation

CAO Jian-bo2*, HE Li-min2*, Chinedu Charles Nwafor3, QIN Li-hong2, ZHANG Chun-yu3, SONG Yan-tun1, HAO Rong1 

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

QTL mapping of seedling biomass and root traits under different nitrogen conditions in bread wheat (Triticum aestivum L.)

YANG Meng-jiao1, 2, WANG Cai-rong2, 3, Muhammad Adeel Hassan2, WU Yu-ying2, XIA Xian-chun2, SHI Shu-bing1, XIAO Yong-gui2, HE Zhong-hu2, 4 

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue05

 

Spore production in the solid-state fermentation of stevia residue by Trichoderma guizhouense and its effects on corn growth

LIU Hong-jun1*, DUAN Wan-dong1, 2*, LIU Chao1, MENG Ling-xue1, LI Hong-xu1, LI Rong1, SHEN Qi‑rong1 

AppendixA,B,C,D

 

 

2021 Vol.20 No.04

 

 

 

Vol.20(2021),Issue04

 

Status and path of intergenerational transmission of poverty in rural China: A human capital investment perspective 

BAI Yun-li1, 2, ZHANG Lin-xiu2, 1, SUN Ming-xing1, 2, XU Xiang-bo1, 2  

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue04

 

 Impact of climate-smart agricultural technology on multidimensional poverty in rural Ethiopia 

Tsegaye Mulugeta HABTEWOLD

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H

 

 

2021 Vol.20 No.03

 

 

 

Vol.20(2021),Issue03

 

Analysis of phototactic responses in Spodoptera frugiperda using Helicoverpa armigera as control

LIU Ying-jie1, 2, ZHANG Dan-dan2, YANG Li-yu1, DONG Yong-hao1, LIANG Ge-mei2, Philip Donkersley3, REN Guang-wei1, XU Peng-jun1, WU Kong-ming2 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.20(2021),Issue03

 

Genome editing of the SfABCC2 gene confers resistance to Cry1F toxin from Bacillus thuringiensis in Spodoptera frugiperda

JIN Ming-hui1, 2, TAO Jia-hui1, LI Qi1, CHENG Ying1, SUN Xiao-xu2, WU Kong-ming2, XIAO Yu-tao1 

AppendixA      AppendixB

 

 

Vol.20(2021),Issue03

 

Cold hardiness of the invasive fall armyworm, Spodoptera frugiperda in China

ZHANG Dan-dan, ZHAO Sheng-yuan, WU Qiu-lin, LI Yu-yan, WU Kong-ming

AppendixA

 

 

2021 Vol.20 No.02

 

 

 

Vol.20(2021),Issue02

 

 

Geographic variation in the yield formation of single-season high-yielding hybrid rice in southern China

WANG Dan-ying1*, LI Xu-yi2*, YE Chang1, XU Chun-mei1, CHEN Song1, CHU Guang1, ZHANG Yun-bo3, ZHANG Xiu-fu1

AppendixA

 

 

Vol.20(2021),Issue02

 

 

Developing a process-based and remote sensing driven crop yield model for maize (PRYM�CMaize) and its validation over the Northeast China Plain

ZHANG Sha1, 2, 3, Bai Yun2, 3, Zhang Jia-hua2, 3, 4, Shahzad Ali1, 2 

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.20(2021),Issue02

 

 

Yield gap and resource utilization efficiency of three major food crops in the world - A review

RONG Liang-bing1, 2, 3, GONG Kai-yuan1, 2, 3, DUAN Feng-ying3, LI Shao-kun3, ZHAO Ming3, HE Jian-qiang2, 4, 5, ZHOU Wen-bin3, YU Qiang2, 6,

AppendixA,B,C,D

 

 

2021 Vol.20 No.01

 

 

 

Vol.20(2021),Issue01

 

The dynamic impact of income and income distribution on food consumption among adults in rural China

LI Lei1, 2, ZHAI Shi-xian3, BAI Jun-fei2, 3 

AppendixA

 

Vol.20(2021),Issue01

 

Use of two-stage dough mixing process in improving water distribution of dough and qualities of bread made from wheat�Cpotato flour 

YIN Jian2, CHENG Li1, 2, 3, HONG Yan1, 2, 3, LI Zhao-feng1, 2, 3, LI Cai-ming1, 2, 3, BAN Xiao-feng1, 2, 3, GU Zheng-biao1, 2, 3 

AppendixA

 

Vol.20(2021),Issue01

 

Effects of long-term straw return on soil organic carbon fractions and enzyme activities in a double-cropped rice paddy in South China

HUANG Wan, WU Jian-fu, PAN Xiao-hua, TAN Xue-ming, ZENG Yong-jun, SHI Qing-hua, LIU Tao-ju, ZENG Yan-hua

AppendixA,B

 

Vol.20(2021),Issue01

 

Switches in transcriptome functions during seven skeletal muscle development stages from fetus to kid in Capra hircus

LING Ying-hui1, 2*, ZHENG Qi1, 3*, JING Jing1, 3, SUI Meng-hua1, 3, ZHU Lu1, 3, LI Yun-sheng1, 3, ZHANG Yun-hai1, 3, LIU Ya1, 3, FANG Fu-gui1, 3, ZHANG Xiao-rong1, 3 

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N

 

Vol.20(2021),Issue01

 

Identification and functional prediction of long intergenic noncoding RNAs in fetal porcine longissimus dorsi muscle

LI Cen-cen, YU Shu-long, REN Hai-feng, WU Wei, WANG Ya-ling, HAN Qiu, XU Hai-xia, XU Yong-jie, ZHANG Peng-peng

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE,F,G,H

 

Vol.20(2021),Issue01

 

InvasionDB: A genome and gene database of invasive alien species

HUANG Cong1, 2*, LANG Kun3*, QIAN Wan-qiang2*, WANG Shu-ping4, CAO Xiao-mei5, HE Rui6, ZHAN An-ran3, CHEN Meng-yao3, YANG Nian-wan1, LI Fei3 

AppendixA,B,C,D,E

 

Vol.20(2021),Issue01

 

Performance and transcriptomic response of the English grain aphid, Sitobion avenae, feeding on resistant and susceptible wheat cultivars

LAN Hao*, ZHANG Zhan-feng*, WU Jun, CAO He-he, LIU Tong-xian

AppendixA,B,C

 

Vol.20(2021),Issue01

 

Identification and resistant characterization of legume sources against Meloidogyne incognita

Pornthip Ruanpanun1, Prakit Somta2

AppendixA      AppendixB

 

Vol.20(2021),Issue01

 

StKU80, a component in the NHEJ repair pathway, is involved in mycelial morphogenesis, conidiation, appressorium development, and oxidative stress reactions in Exserohilum turcicum

GONG Xiao-dong1*, LIU Yu-wei1*, BI Huan-huan3, YANG Xiao-rong1, HAN Jian-min1, DONG Jin-gao1, 2, GU Shou-qin1

Appendix

 

Vol.20(2021),Issue01

 

Integrative analysis of the metabolome and transcriptome reveals seed germination mechanism in Punica granatum L.

FU Fang-fang1*, PENG Ying-shu1, 2*, WANG Gui-bin1, Yousry A. EL-KASSAB

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

Vol.20(2021),Issue01

 

Genome-wide identification and expression profiling of MYB transcription factor genes in radish (Raphanus sativus L.) 

Everlyne M��mbone MULEKE1*, WANG Yan1*, ZHANG Wan-ting1*, XU Liang1, YING Jia-li1, Bernard K. KARANJA1, ZHU Xian-wen2, FAN Lian-xue1, Zarwali AHMADZAI1, LIU Li-

AppendixA,B,C,D,E

 

Vol.20(2021),Issue01

 

Compact plant type rice has higher lodging and N resistance under machine transplanting

DING Chao, LUO Xi-kun, WU Qiong, LU Bo, DING Yan-feng, WANG Shao-hua, LI Gang-hua

AppendixA,B

 

Vol.20(2021),Issue01

 

 TaSnRK2.4 is a vital regulator in control of thousand-kernel weight and response to abiotic stress in wheat

MIAO Li-li1, 2, LI Yu-ying3, ZHANG Hong-juan3, ZHANG Hong-ji2, LIU Xiu-lin4, WANG Jing-yi3, CHANG Xiao-ping3, MAO Xin-guo3, JING Rui-lian3

AppendixA,B,C,D,E,F,G

 

 

Vol.20(2021),Issue01

 

Genome-wide pedigree analysis of elite rice Shuhui 527 reveals key regions for breeding

REN Yun1, 2, CHEN Dan1, LI Wen-jie1, TAO Luo1, YUAN Guo-qiang1, CAO Ye1, LI Xue-mei1, DENG Qi-ming1, WANG Shi-quan1, ZHENG Ai-ping1, ZHU Jun1, LIU Huai-nian1, WANG Ling-xia1, LI Ping1, LI Shuang-cheng1  

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

2020 Vol.19 No.12

 

 

 

Vol.19(2020),Issue12

 

 

The expression of Lin28B was co-regulated by H3K4me2 and Wnt5a/��-catenin/TCF7L2

ZHANG Ya-ni1, 2, HU Cai1, 2, WANG Ying-jie1, 2, ZUO Qi-sheng1, 2, LI Bi-chun1, 2 

 AppendixA,B

 

 

Vol.19(2020),Issue12

 

 

 

Application of imidacloprid controlled-release granules to enhance the utilization rate and control wheat aphid on winter wheat

YUAN Wan-ling1, XU Bo2, RAN Gang-chao2, CHEN Hui-ping1, ZHAO Peng-yue1, HUANG Qi-liang1 

AppendixA      AppendixB

 

 

Vol.19(2020),Issue12

 

Innovation of the double-maize cropping system based on cultivar growing degree days for adapting to changing weather conditions in the North China Plain

WANG Dan1, 2, 3, LI Guo-rui4, ZHOU Bao-yuan2, ZHAN Ming1, CAO Cou-gui1, MENG Qing-feng5, XIA Fei1, MA Wei2, ZHAO Ming2 

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue12

 

Changes in starch quality of mid-season indica rice varieties in the lower reaches of the Yangtze River in last 80 years

ZHANG Hao, JING Wen-jiang, XU Jing-ju, MA Bing-ju, WANG Wei-lu, ZHANG Wei-yang, GU Jun-fei, LIU Li-jun, WANG Zhi-qin, YANG Jian-chang

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue12

 

Impacts of the COVID-19 pandemic on consumers�� food safety knowledge and behavior in China 

MIN Shi1, XIANG Cheng2, ZHANG Xiao-heng1

Appendix

 

 

2020 Vol.19 No.11

 

 

 

Vol.19(2020),Issue11

 

 

Phenolic extract of Morchella angusticeps peck inhibited the proliferation of HepG2 cells in vitro by inducing the signal transduction pathway of p38/MAPK

LI Fu-hua1, 2*, ZHENG Shao-jie1*, ZHAO Ji-chun1, 2, LIAO Xia1, WU Su-rui3, MING Jian1, 2 

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue11

 

 

Liming reduces soil phosphorus availability but promotes yield and P uptake in a double rice cropping system

LIAO Ping1, Mart B. H. ROS2, Natasja VAN GESTEL3, SUN Yan-ni1, ZHANG Jun4, HUANG Shan1, ZENG Yong-jun1, WU Zi-ming1, Kees Jan VAN GROENIGEN5 

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE

 

 

Vol.19(2020),Issue11

 

 

Pancreatic triglyceride lipase is involved in the virulence of the brown planthopper to rice plants

YUAN Long-yu, HAO Yuan-hao, CHEN Qiao-kui, PANG Rui, ZHANG Wen-qing

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.19(2020),Issue11

 

 

Molecular diversity of barley yellow dwarf virus-PAV from China and the Czech Republic

May Oo KHINE1, Brozenk�� MICHAELA2, LIU Yan1, Jiban Kumar KUNDU2, WANG Xi-feng1  

Appendix

 

 

Vol.19(2020),Issue11

 

 

Giving maize an excited start �C Effects of dopamine on maize germination

CHENG Hang-yuan1, WANG Xing1, 2, FENG Tian-yu1, 2, PENG Chuan-xi1, 2, WANG Wei1, YANG Mu-yu1, ZHOU Yu-yi1, 2 

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue11

 

 

Grain proteomic analysis reveals central stress responsive proteins caused by wheat-Haynaldia villosa 6VS/6AL translocation

ZOU Rong1*, WU Ji-su1*, WANG Ruo-mei1, YAN Yue-ming1, 2   

AppendixA      AppendixB

 

 

Vol.19(2020),Issue11

 

 

The wheat receptor-like cytoplasmic kinase TaRLCK1B is required
for host immune response to the necrotrophic pathogen Rhizoctonia cerealis

WU Tian-ci1, 2, ZHU Xiu-liang2, LÜ Liang-jie3, CHEN Xi-yong3, XU Gang-biao1, ZHANG Zeng-yan2 

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.19(2020),Issue11

 

 

GraS is critical for chloroplast development and affects yield in rice

DU Zhi-xuan*, HAO Hui-ying*, HE Jin-peng, WANG Jian-ping, HUANG Zhou, XU Jie, FU Hai-hui, FU Jun-ru, HE Hao-hua

AppendixA

 

 

2020 Vol.19 No.10

 

 

 

Vol.19(2020),Issue10

Decreasing detection frequency of MITE (MCLas-A) in the population of ��Candidatus Liberibacter asiaticus�� recently collected in southern China

CUI Xue-jin, ZENG Chun-hua, LIU Ke-hong, TENG Cai-ling, ZHOU Chang-yong, WANG Xue-feng

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue10

Impact of cash crop cultivation on household income and migration decisions: Evidence from low-income regions in China

LI Meng1, Christopher GAN2, Wanglin MA3, Wei JIANG4 

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.19(2020),Issue10

Contrasting resilience of soil microbial biomass, microbial diversity and ammonification enzymes under three applied soil fumigants

SUN Zhen-cai1, LI Gui-tong2, ZHANG Cheng-lei3, WANG Zhi-min1, LIN Qi-mei2, ZHAO Xiao-rong2 

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue10

Aggregate-associated changes in nutrient properties, microbial community and functions in a greenhouse vegetable field based on an eight-year fertilization experiment of China

LUAN Hao-an1, 2, GAO Wei3, TANG Ji-wei1, LI Ruo-nan4, LI Ming-yue3, ZHANG Huai-zhi1, CHEN Xin-ping2, Dainius MASILIUNAS5, HUANG Shao-wen1 

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

Vol.19(2020),Issue10

Rapid detection of Pseudomonas aeruginosa by cross priming amplification

XIANG Yong1, YAN Ling1, ZHENG Xiao-cui1, LI Li-zhen1, LIU Peng1, CAO Wei-sheng1, 2, 3, 4

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue10

Two new SINE insertion polymorphisms in pig Vertnin (VRTN) gene revealed by comparative genomic alignment

ZHENG Yao1*, CHEN Cai1*, CHEN Wei1, WANG Xiao-yan1, WANG Wei1, GAO Bo1, Klaus WIMMERS2, MAO Jiu-de3, SONG Cheng-yi1 

AppendixA,B,C,D,E

 

 

Vol.19(2020),Issue10

Efficiency of potassium-solubilizing Paenibacillus mucilaginosus for the growth of apple seedling

CHEN Yan-hui1*, YANG Xiao-zhu1, 2*, LI Zhuang1, AN Xiu-hong1, MA Ren-peng1, LI Yan-qing1, CHENG Cun-gang1 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.19(2020),Issue10

Transcriptome and metabolome profiling of unheading in F1 hybrid rice

WANG Jie1, 2, WEI Shao-bo1, WANG Chun-chao1, Najeeb Ullah Khan2, ZHANG Zhan-ying2, WANG Wen-sheng1, ZHAO Xiu-qin1, ZHANG Hong-liang2, LI Zi-chao2, GAO Yong-ming1 

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF

 

 

2020 Vol.19 No.09

 

 

 

Vol.19(2020),Issue09

Spatial variability of soil properties in red soil and its implications for site-specific fertilizer management

SONG Fang-fang1, 2, XU Ming-gang1, 3, DUAN Ying-hua1, CAI Ze-jiang1, WEN Shi-lin1, CHEN Xian-ni4, SHI Wei-qi3, Gilles COLINET2

AppendixA    AppendixB   AppendixC

 

 

Vol.19(2020),Issue09

A novel method to improve sow reproductive performance: Combination of pre-weaning immunization against inhibin and post-insemination hCG treatment 

GUO Ri-hong1, He Pei-yuan2, Mai Yan-long3, DAI Zi-cun1, CHEN Fang1, SHI Zhen-dan1 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.19(2020),Issue09

Two farnesyl pyrophosphate synthases, GhFPS1�C2, in Gossypium hirsutum are involved in the biosynthesis of farnesol to attract parasitoid wasps

ZHANG Hong1, 2, HUANG Xin-zheng2, JING Wei-xia2, LIU Dan-feng2, Khalid Hussain DHILOO2, 3, HAO Zhi-min1, ZHANG Yong-jun2   

AppendixA,B,C

 

 

Vol.19(2020),Issue09

Diversity in metagenomic sequences reveals new pathogenic fungus associated with smut in Job��s tears

LI Xiang-dong1, 2, SHI Ming1, PAN Hong1, 2, LU Xiu-juan1, 2, WEI Xin-yuan1, 2, LU Ping3, LIAN Qi-xian4, FU Yu-hua5  

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.19(2020),Issue09

Endogenous phytohormones and the expression of flowering genes synergistically induce flowering in loquat 

CHI Zhuo-heng1, WANG Yong-qing1, DENG Qun-xian1, ZHANG Hui1, PAN Cui-ping1, YANG Zhi-wu2 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.19(2020),Issue09

Quantifying key model parameters for wheat leaf gas exchange under different environmental conditions

ZHAO Fu-nian1, 2, 3, ZHOU Shuang-xi4, WANG Run-yuan3, ZHANG Kai3, WANG He-ling3, YU Qiang1, 2, 5, 6  

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue09

Functional polymorphism among members of abscisic acid receptor family (ZmPYL) in maize

LU Feng-zhong1*, YU Hao-qiang1*, LI Si1, LI Wan-chen1, ZHANG Zhi-yong2, FU Feng-ling1  

AppendixA    AppendixB   AppendixC

 

 

2020 Vol.19 No.08

 

 

 

Vol.19(2020),Issue08

 

Identification of a novel emaravirus infecting lilac through next-generation sequencing

WANG Ya-qin1*, SONG Yu1*, CAO Meng-ji2, CHENG Qi1, WU Jian-xiang1, HU Tao1 

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue08

 

A LAMP-assay-based specific microbiota analysis reveals community dynamics and potential interactions of 13 major soybean root pathogens

YE Wen-wu1, 2, ZENG Dan-dan1, 2, XU Miao1, 2, YANG Jin1, 2, MA Jia-xin1, 2, WANG Yuan-chao1, 2, ZHENG Xiao-bo1, 2  

AppendixA,B,C

 

 

Vol.19(2020),Issue08

 

The M43 domain-containing metalloprotease RcMEP1 in Rhizoctonia cerealis is a pathogenicity factor during the fungus infection to wheat

PAN Li-jun1, 2*, LU Lin2*, LIU Yu-ping3*, WEN Sheng-xian1, ZHANG Zeng-yan2 

Appendix

 

 

Vol.19(2020),Issue08

 

Genome-wide association analysis for stripe rust resistance in spring wheat (Triticum aestivum L.) germplasm  

Sher Muhammad1*, Muhammad Sajjad2*, Sultan Habibullah Khan3, Muhammad Shahid1, Muhammad Zubair1, Faisal Saeed Awan3, Azeem Iqbal Khan4, Muhammad Salman Mubarak3, Ayesha Tahir2, Muhammad Umer2, Rumana Keyani2, Muhammad Inam Afzal2, Irfan Manzoor1, Javed Iqbal Wattoo5, Aziz-ur Rehman6 

AppendixA,B,C

 

 

Vol.19(2020),Issue08

 

Unraveling waterlogging tolerance-related traits with QTL analysis in reciprocal intervarietal introgression lines using genotyping by sequencing in rapeseed (Brassica napus L.)

DING Xiao-yu*, XU Jin-song*, HUANG He, QIAO Xing, SHEN Ming-zhen, CHENG Yong, ZHANG Xue-kun

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD

 

 

Vol.19(2020),Issue08

 

Characterization and map-based cloning of miniature2-m1, a gene controlling kernel size in maize

GUAN Hai-ying1, DONG Yong-bin2, LU Shou-ping1, LIU Tie-shan1, HE Chun-mei1, LIU Chun-xiao1, LIU Qiang1, DONG Rui1, WANG Juan1, LI Yu-ling2, QI Shi-jun1, WANG

Li-ming1  

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF   AppendixG   AppendixH

 

 AppendixI   AppendixJ    AppendixK   AppendixL    AppendixM   AppendixN    AppendixO   Appendix P   

 

 

Vol.19(2020),Issue08

 

The breeding of japonica rice in northern China: An 11-year study (2006�C2016)

CUI Yue*, ZHU Meng-meng*, XU Zheng-jin, CHEN Wen-fu

Appendix

 

 

2020 Vol.19 No.07

 

 

 

Vol.19(2020),Issue07

 

The circulation of unique reassortment strains of infectious bursal disease virus in Pakistan

Altaf HUSSAIN1, 2*, WU Tian-tian1, 2*, FAN Lin-jin1, 2, WANG Yu-long1, 2, Farooq Khalid MUHAMMAD4, JIANG Nan1, 2, GAO Li1, 2, LI Kai1, 2, GAO Yu-long1, 2, LIU Chang-jun1, CUI Hong-yu1, 2, PAN Qing1, ZHANG Yan-ping1, Asim ASLAM5, Khan MUTI-UR-REHMAN5, Muhammad Imran ARSHAD6, Hafiz Muhammad Abdullah7, WANG Xiao-mei1, 2, 3, QI Xiao-le1, 2

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue07

 

Virome identification in wheat in the Czech Republic using small RNA deep sequencing 

Khushwant Singh1, Jana Jarošov��1, Jan Fousek1, CHEN Huan2, Jiban Kumar Kundu1

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue07

 

FgHAT2 is involved in regulating vegetative growth, conidiation, DNA damage repair, DON production and virulence in Fusarium graminearum

Wu-yun, YANG Nan, XU Zhe, DAI Han, TANG Shuai, WANG Zheng-yi

AppendixA, B, C, D, E

 

 

Vol.19(2020),Issue07

 

What are the differences in yield formation among two cucumber (Cucumis sativus L.) cultivars and their F1 hybrid? 

WANG Xiu-juan1, 2, KANG Meng-zhen1, 3, FAN Xing-rong4, YANG Li-li5, ZHANG Bao-gui6, HUANG San-wen7, Philippe DE REFFYE8, WANG Fei-yue1, 9 

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue07

 

Effects of light-emitting diodes on tissue culture plantlets and seedlings of rice (Oryza sativa L.)

YU Lan-lan1*, SONG Chang-mei1, 2*, SUN Lin-jing3, LI Li-li1, XU Zhi-gang1, TANG Can-ming1

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue07

 

Differentially expressed miRNAs in anthers may contribute to the fertility of a novel Brassica napus genic male sterile line CN12A

Dong Yun1, 2, Wang Yi1, Jin Feng-wei1, Xing Li-juan2, Fang Yan3, Zhang Zheng-ying1, ZOU Jun-jie2, Wang Lei2, Xu Miao-yun2  

Appendix

 

 

Vol.19(2020),Issue07

 

Genetic analysis and QTL mapping of a novel reduced height gene in common wheat (Triticum aestivum L.)

ZHOU Chun-yun1, 2*, XIONG Hong-chun2*, LI Yu-ting2, GUO Hui-jun2, XIE Yong-dun2, ZHAO Lin-shu2, GU Jia-yu 2, ZHAO Shi-rong 2, DING Yu-ping2, SONG Xi-yun 1, LIU Lu-xiang2 

Appendix

 

 

Vol.19(2020),Issue07

 

Genome-wide identification and transcriptome profiling reveal great expansion of SWEET gene family and their wide-spread responses to abiotic stress in wheat (Triticum aestivum L.)

QIN Jin-xia1, JIANG Yu-jie1, LU Yun-ze1, 3, ZHAO Peng1, WU Bing-jin1, LI Hong-xia1, WANG Yu1, XU Sheng-bao1, SUN Qi-xin2, LIU Zhen-shan1  

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L

 

 

2020 Vol.19 No.06

 

 

 

Vol.19(2020),Issue06

 

Investigating structural impact of a valine to isoleucine substitution on anti-M��llerian hormone in silico and genetic association of the variant and AMH expression with egg production in chickens

DANG Li-ping1, LIU Rui-fang1, ZHAO Wen-yan1, ZHOU Wen-xin1, MIN Yu-na1, WANG Zhe-peng1, 2 

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue06

 

Pearprocess: A new phenotypic tool  for stone cell trait evaluation in pear fruit

XUE Yong-song*, XU Shao-zhuo*, XUE Cheng, WANG Run-ze, ZHANG Ming-yue, LI Jia-ming, ZHANG Shao-ling, WU Jun

AppendixA    AppendixB

 

 

Vol.19(2020),Issue06

 

Genome-wide identification and expression analysis of StPP2C gene family in response to multiple stresses in potato (Solanum tuberosum L.)

WANG Yi-fan1, LIAO Yu-qiu1, WANG Ya-peng3, YANG Jiang-wei1, 2, ZHANG Ning1, SI Huai-jun1, 2 

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF

 

 

Vol.19(2020),Issue06

 

Increased BnaMFT-transcript level is associated with secondary dormancy in oilseed rape (Brassica napus L.)

LIU Lei1*, FAN Wen-qi1, 2*, LIU Fu-xia1*, YI Xin1, TANG Tang1, ZHOU Ying1, 2, TANG Zi-wei1, CHEN Gui-min1, ZHAO Xiang-xiang1   

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue06

 

The effect of amylose on kernel phenotypic characteristics,
starch-related gene expression and amylose inheritance in naturally mutated high-amylose maize

ZHANG Xu-dong1, 2*, GAO Xue-chun1*, LI Zhi-wei1, XU Lu-chun1, LI Yi-bo1, ZHANG Ren-he1, XUE Ji-quan1, GUO Dong-wei1

AppendixA    AppendixB   AppendixC

 

 

Vol.19(2020),Issue06

 

dCAPS markers developed for nitrate transporter genes TaNRT2L12s associating with 1 000-grain weight in wheat

HUANG Jun-fang1, 2, LI Long2, MAO Xin-guo2, WANG Jing-yi2, LIU Hui-min1, LI Chao-nan2, JING Rui-lian2

AppendixA,B,C

 

 

Vol.19(2020),Issue06

 

Characteristics and roles of cytochrome b5 in cytochrome P450-mediated oxidative reactions in Locusta migratoria

LIU Jiao1, 2, ZHANG Xue-yao1, WU Hai-hua1, MA Wen3, ZHU Wen-ya4, Kun-Yan ZHU5, MA En-bo1, ZHANG Jian-zhen1 

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue06

 

Comparative analysis of the ecological fitness and transcriptome between two genotypes of the brown planthopper Nilaparvata lugens

LIU Kai, CHEN Zhan, SU Qin, YUE Lei, CHEN Wei-wen, ZHANG Wen-qing

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.19(2020),Issue06

 

Feeding effects of dsNPF interference in Ostrinia furnacalis

CUI Hong-ying, WANG Yuan, PENG Xin, WANG Yi-tong, ZHAO Zhang-wu

AppendixA,B,C,D

 

 

Vol.19(2020),Issue06

 

Physiology and defense responses of wheat to the infestation of different cereal aphids

LIU Fang-hua1, 2, 3*, KANG Zhi-wei1, 2*, TAN Xiao-ling4, FAN Yong-liang1, 2, TIAN Hong-gang1, 2, LIU Tong-xian1, 2 

Appendix

 

 

2020 Vol.19 No.05

 

 

 

Vol.19(2020),Issue05

 

Genome-wide detection of selective signatures in a Jinhua pig population 

XU Zhong1, SUN Hao1, ZHANG Zhe1, Zhao Qing-bo1, Babatunde Shittu Olasege1, Li Qiu-meng1, Yue Yang1, Ma Pei-pei1, Zhang Xiang-zhe1, Wang Qi-shan1, Pan Yu-chun1, 2 

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue05

 

Genome-wide identification and expression analysis of asparagine synthetase family in apple 

YUAN Xi-sen1*, YU Zi-peng1*, LIU Lin1, XU Yang2, ZHANG Lei1, HAN De-guo3, ZHANG Shi-zhong1 

AppendixA, B, C, D, E, F, G

 

 

Vol.19(2020),Issue05

 

 

 

Genome-wide identification and expression analysis of anthocyanin biosynthetic genes in Brassica juncea 

ZHANG Da-wei1, 2, LIU Li-li1, 2, ZHOU Ding-gang1, 2, LIU Xian-jun3, LIU Zhong-song4, YAN Ming-li1, 2 

AppendixA    AppendixB

 

 

Vol.19(2020),Issue05

 

Bioinformatic identification and analyses of the non-specific lipid transfer proteins in wheat

FANG Zheng-wu1, HE Yi-qin1, LIU Yi-ke2, JIANG Wen-qiang1, SONG Jing-han1, WANG Shu-ping1, MA Dong-fang1, 3, YIN Jun-liang1

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF   AppendixG   AppendixH    AppendixI   AppendixJ    AppendixK   

 

 

 

2020 Vol.19 No.04

 

 

 

Vol.19(2020),Issue04

 

 

Potato farmers�� preference for agricultural insurance in China: An investigation using the choice experimental method

HUANG Ze-ying1, Alec ZUO2, SUN Jun-mao1, GUO Yan-zhi1

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue04

 

 

The CRISPR/Cas9 induces large genomic fragment deletions of MSTN and phenotypic changes in sheep

DING Yi1*, ZHOU Shi-wei1*, DING Qiang1, CAI Bei1, ZHAO Xiao-e2, ZHONG Shu1, JIN Miao-han1, WANG Xiao-long1, MA Bao-hua2, CHEN Yu-lin1

AppendixA, B, C, D, E, F, G

 

 

Vol.19(2020),Issue04

 

 

Response of axillary bud development in garlic (Allium sativum L.) to seed cloves soaked in gibberellic acid (GA3) solution

LIU Hong-jiu1, HUANG Cai-ping2, TONG Pei-jiang1, YANG Xue1, CUI Ming-ming1, CHENG Zhi-hui1 

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue04

 

 

The MADS-box transcription factor CmAGL11 modulates somatic embryogenesis in Chinese chestnut (Castanea mollissima Blume)

GAO Yue-rong1, 2*, SUN Jia-chen1*, SUN Zhi-lin1, XING Yu1, ZHANG Qing3, FANG Ke-feng4, CAO Qing-qin1, QIN Ling1 

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue04

 

 

Characterization of eating quality and starch properties of two Wx alleles japonica rice cultivars under different nitrogen treatments

HUANG Shuang-jie1, 2, ZHAO Chun-fang1, ZHU Zhen1, ZHOU Li-hui1, ZHENG Qing-huan3, WANG Cai-lin1

AppendixA,B,C

 

 

Vol.19(2020),Issue04

Genomic characteristics of Dickeya fangzhongdai isolates from pear and the function of type IV pili in the chromosome

CHEN Bin1, TIAN Yan-li1, ZHAO Yu-qiang2, WANG Yuan-jie1, CHUAN Jia-cheng3, LI Xiang3, HU Bai-shi1

AppendixA,B,C

 

 

Vol.19(2020),Issue04

Bleeding canker of pears caused by Dickeya fangzhongdai: Symptoms, etiology and biology

CHEN Bin1, TIAN Yan-li1, ZHAO Yu-qiang2, WANG Jia-nan1, XU Zhi-gang1, LI Xiang3, HU Bai-shi1 

AppendixA,B,C,D

 

 

2020 Vol.19 No.03

 

 

 

Vol.19(2020),Issue03

 

A comprehensive analysis of the response of the fungal community structure to long-term continuous cropping in three typical upland crops

LIU Hang1, 2*, PAN Feng-juan1*, HAN Xiao-zeng1, SONG Feng-bin1, ZHANG Zhi-ming1, YAN Jun1, XU Yan-li1

AppendixA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

 

 

Vol.19(2020),Issue03

 

Physiological evaluation of nitrogen use efficiency of different apple cultivars under various nitrogen and water supply conditions

WANG Qian1*, LIU Chang-hai1*, HUANG Dong1, DONG Qing-long 1, LI Peng-min1, Steve van NOCKER2,  MA Feng-wang1

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.19(2020),Issue03

 

Putrescine, spermidine, and spermine play distinct roles in rice salt tolerance

Md Azizul ISlam1, 2, 3, PANG Jin-huan1, MENG Fan-wei1, 2, LI Ya-wen1, 2, XU Ning1, YANG Chao1, 2, LIU Jun1, 2

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue03

 

Identification of QTL for adult plant resistance to stripe rust in bread wheat line C33

LUO Jiang-tao*, ZHENG Jian-min*, WAN Hong-shen, YANG Wu-yun, LI Shi-zhao, PU Zong-jun 

AppendixA    AppendixB

 

 

Vol.19(2020),Issue03

 

OsHemA gene, encoding glutamyl-tRNA reductase (GluTR) is essential for chlorophyll biosynthesis in rice (Oryza sativa)

ZENG Zhao-qiong1, 2*, LIN Tian-zi1*, ZHAO Jie-yu1, ZHENG Tian-hui1, XU Le-feng1, WANG Yi-hua1, LIU Ling-long1, JIANG Ling1, CHEN Sai-hua3, WAN Jian-min1

AppendixA,B,C,D,E

 

 

2020 Vol.19 No.02

 

 

 

Vol.19(2020),Issue02

 

Influence of surface ozone on crop yield of maize in China

YI Fu-jin1, FENG Jia-ao1, WANG Yan-jun2, JIANG Fei3 

AppendixA,B,C,D,E,F

 

 

Vol.19(2020),Issue02

 

A new Curvularia lunata variety discovered in Huanghuaihai Region in China

CHANG Jia-ying1, LIU Shu-sen1, SHI Jie1, GUO Ning1, ZHANG Hai-jian1, CHEN Jie2

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue02

 

Bioinformatic analysis and functional characterization of the cfem proteins in maize anthracnose fungus Colletotrichum graminicolaGONG An-dong1, 2,

GONG An-dong1, 2, JING Zhong-ying1, ZHANG Kai1, TAN Qing-qun1, WANG Guo-liang1, 3, LIU Wen-de1

AppendixA

 

 

Vol.19(2020),Issue02

 

Comparative transcriptome analysis of the effect of different heat shock periods on the unfertilized ovule in watermelon (Citrullus lanatus)

ZHU Ying-chun1, 2, SUN De-xi2, DENG Yun2, AN Guo-lin2, LI Wei-hua2, SI Wen-jing2, LIU Jun-pu2, SUN Xiao-wu1

 AppendixA, B, C,D,E

 

 

Vol.19(2020),Issue02

 

Allelochemical p-hydroxybenzoic acid inhibits root growth via regulating ROS accumulation in cucumber (Cucumis sativus L.)

HUANG Cheng-zhen1, XU Lei1, Sun Jin-jing2, ZHANG Zhong-hua2, FU Mei-lan3, TENG Hui-ying3, YI Ke-ke1  

AppendixA, B, C

 

 

Vol.19(2020),Issue02

 

Exogenous strigolactones promote lateral root growth by reducing the endogenous auxin level in rapeseed

MA Ni, WAN Lin, ZHAO Wei, LIU Hong-fang, LI Jun, ZHANG Chun-lei

AppendixA   AppendixB, E, F, G   AppendixC    AppendixD

 

 

Vol.19(2020),Issue02

 

Genome-wide identification and comparative analysis of drought related genes in roots of two maize inbred lines with contrasting drought tolerance by RNA sequencing

HAO Lu-yang1*, LIU Xu-yang1*, ZHANG Xiao-jing1, SUN Bao-cheng2, LIU Cheng2, ZHANG Deng-feng1, TANG Huai-jun2, LI Chun-hui1, LI Yong-xiang1, SHI Yun-su1, XIE Xiao-qing2, SONG Yan-chun1, WANG Tian-yu1, LI Yu1   

AppendixA,B,D,F,G,H,I,J,L,M,N,O,P          AppendixC        AppendixE      AppendixK

 

Vol.19(2020),Issue02

 

Genetic progress in stem lodging resistance of the dominant wheat cultivars adapted to Yellow-Huai River Valleys Winter Wheat Zone in China since 1964

ZHANG Hong-jun1, LI Teng1, LIU Hong-wei1, MAI Chun-yan2, YU Guang-jun3, LI Hui-li3, YU Li-qiang3, MENG Ling-zhi1, JIAN Da-wei4, YANG Li1, LI Hong-jie1, ZHOU Yang1  

AppendixA    AppendixB   AppendixC

 

 

Vol.19(2020),Issue02

 

Genetic structure of the invasive Colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata populations in China

YANG Fang-yuan1, 2, GUO Jian-jun1, LIU Ning2, ZHANG Run-zhi1, 2, 3

AppendixA    AppendixB   AppendixC

 

 

Vol.19(2020),Issue02

 

Principles and practices of the photo-thermal adaptability improvement in soybean

ZHANG Li-xin1*, LIU Wei1, 2*, Mesfin Tsegaw1, XU Xin1, QI Yan-ping1, Enoch Sapey1, LIU Lu-ping1, WU Ting-ting1, SUN Shi1, HAN Tian-fu1 

AppendixA, B

 

 

2020 Vol.19 No.01

 

 

 

Vol.19(2020),Issue01

 

Silicon impacts on soil microflora under Ralstonia Solanacearum inoculation

LIN Wei-peng1, 2, 3, JIANG Ni-hao1, 3, PENG Li4, FAN Xue-ying1, 3, GAO Yang1, 3, WANG Guo-ping5, CAI Kun-zheng1, 3 

AppendixA, B

 

 

 

Vol.19(2020),Issue01

 

Effects of reduced nitrogen and suitable soil moisture on wheat (Triticum aestivum L.) rhizosphere soil microbiological, biochemical properties and yield in the Huanghuai Plain, China

ZHOU Su-mei1*, ZHANG Man1*, ZHANG Ke-ke2, YANG Xi-wen1, HE De-xian1, YIN Jun1, WANG Chen-yang1 

AppendixA    

 

 

Vol.19(2020),Issue01

 

Identification and characterization of a TLR13 gene homologue from Laodelphax striatellus involved in the immune response induced by rice stripe virus

ZHOU Xue1*, HU Jia2*, FU Mei-li3, JIN Ping3, ZHANG Yun-ye2, XIANG Ying2, LI Yao2, MA Fei3 

AppendixA    AppendixB

 

 

Vol.19(2020),Issue01

 

Evaluation of soil flame disinfestation (SFD) for controlling weeds, nematodes and fungi

WANG Xiao-ning1, CAO Ao-cheng1, YAN Dong-dong1, WANG Qian1, HUANG Bin1, ZHU Jia-hong1, WANG Qiu-xia1, LI Yuan1, OUYANG Can-bin1, GUO Mei-xia1, WANG Qian2

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue01

 

Mapping subgenomic promoter of coat protein gene of Cucumber green mottle mosaic virus

LIU Mei, LIU Li-ming, WU Hui-jie, KANG Bao-shan, GU Qin-sheng

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue01

 

Selenium distribution and nitrate metabolism in hydroponic lettuce (Lactuca sativa L.): Effects of selenium forms and light spectra

BIAN Zhong-hua1, 2*, LEI Bo1*, CHENG Rui-feng1, WANG Yu2, LI Tao1, YANG Qi-chang1   

AppendixA, B

 

 

Vol.19(2020),Issue01

 

Domestication and breeding changed tomato fruit transcriptome 

LIU Dan1, 2*, YANG Liang2, 4*, ZHANG Jin-zhe3, ZHU Guang-tao5, LÜ Hong-jun2, 6, LÜ Ya-qing2, WANG Yan-ling2, CAO Xue1, SUN Tian-shu3, HUANG San-wen2, WU Yao-yao2  

AppendixE, F, I   AppendixH

 

 

Vol.19(2020),Issue01

 

Effects of different LEDs light spectrum on the growth, leaf anatomy, and chloroplast ultrastructure of potato plantlets in vitro and minituber production after transplanting in the greenhouse

CHEN Li-li1, ZHANG Kai2, GONG Xiao-chen1, WANG Hao-ying1, GAO You-hui1, WANG Xi-quan1, ZENG Zhao-hai1, HU Yue-gao1    

Appendix

 

 

Vol.19(2020),Issue01

 

Precision phenotyping of contrasting potato (Solanum tuberosum L.) varieties in a novel aeroponics system for improving nitrogen use efficiency: In search of key traits and genes

Jagesh K. TIWARI, Sapna DEVI, Tanuja BUCKSETH, Nilofer ALI, Rajesh K. SINGH, Rasna ZINTA, Vijay K. DUA, Swarup K. CHAKRABARTI

AppendixA, B, C

 

 

Vol.19(2020),Issue01

 

Biotic and abiotic stress-responsive genes are stimulated to resist drought stress in purple wheat

LI Xiao-lan1, 3, LÜ Xiang1, WANG Xiao-hong1, PENG Qin2, ZHANG Ming-sheng1, REN Ming-jian2 

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE   AppendixF   AppendixG

 

 

 

Vol.19(2020),Issue01

 

Genetic and agronomic traits stability of marker-free transgenic wheat plants generated from Agrobacterium-mediated co-transformation in T2 and T3 generations

LIU Hui-yun1, 2, WANG Ke2, WANG Jing2, DU Li-pu2, PEI Xin-wu1, YE Xing-guo2  

AppendixA

 

 

2019 Vol.18 No.12

 

 

 

Vol.18(2019),Issue12

 

Farm size and fertilizer sustainable use: An empirical study in Jiangsu, China

HU Ling-xiao1, ZHANG Xiao-heng2, ZHOU Ying-heng3 

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue12

 

Milk production and composition and metabolic alterations in the mammary gland of heat-stressed lactating dairy cows

FAN Cai-yun1*, SU Di1*, TIAN He2, HU Rui-ting1, RAN Lei1, YANG Ying1, SU Yan-jing3, CHENG Jian-bo1

AppendixA, B, C

 

 

Vol.18(2019),Issue12

 

Deciphering codon usage patterns and evolutionary forces in chloroplast genes of Camellia sinensis var. assamica and Camellia sinensis var. sinensis in comparison to Camellia pubicosta 

Sophiarani Yengkhom1, Arif Uddin2, Supriyo Chakraborty1 

AppendixA    AppendixB   AppendixC

 

 

Vol.18(2019),Issue12

 

Evolution of the R2R3-MYB gene family in six Rosaceae species and expression in woodland strawberry

LIU Hui1, XIONG Jin-song1, JIANG Yue-ting1, WANG Li1, CHENG Zong-ming (Max)1, 2 

AppendixA, B, C, D, E, F, G

 

 

Vol.18(2019),Issue12

 

Differential responses of root growth to nutrition with different ammonium/nitrate ratios involve auxin distribution in two tobacco cultivars

MENG Lin1*, DONG Jian-xin1*, WANG Shu-sheng1, SONG Ke1, LING Ai-fen2, YANG Jin-guang1, XIAO Zhi-xin3, LI Wei4, SONG Wen-jing1, LIANG Hong-bo1 

Appendix

 

 

Vol.18(2019),Issue12

 

TaARR1, a cytokinin response regulator gene in Triticum aestivum, is essential in plant N starvation tolerance via regulating the N acquisition and N assimilation

YANG Meng-ya*, CHEN Jia-qi*, TIAN He-yang, NI Chen-yang, XIAO Kai

AppendixA, B, C, D, E

 

 

Vol.18(2019),Issue12

 

aSAUR78 enhances multiple abiotic stress tolerance by regulating the interacting gene TaVDAC1

GUO Yuan1*, XU Chang-bing2*, SUN Xian-jun1, HU Zheng1, FAN Shou-jin2, JIANG Qi-yan1, ZHANG Hui1  

AppendixA, B, C, D, E, F, G

 

 

2019 Vol.18 No.11

 

 

 

Vol.18(2019),Issue11

 

Complete genome sequence of Bacillus amyloliquefaciens YP6, a plant growth rhizobacterium efficiently degrading a wide range of organophosphorus pesticides

MENG Di, ZHAI Li-xin, TIAN Qiao-peng, GUAN Zheng-bing, CAI Yu-jie, LIAO Xiang-ru

AppendixA, B, C

 

 

Vol.18(2019),Issue11

 

First detection and complete genome of Soybean chlorotic mottle virus naturally infecting soybean in China by deep sequencing

HU Qian-qian1, LIU Xue-jian1, HAN Xue-dong1, LIU Yong2, JIANG Jun-xi3, XIE Yan1   

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue11

 

Changes of moisture distribution and migration in fresh ear corn during storage

WANG Hao1, LIU Jing-sheng2, MIN Wei-hong2, ZHENG Ming-zhu2, LI Hao2  

AppendixA    AppendixB

 

 

 

Vol.18(2019),Issue11

 

Assessment of the contribution percentage of inherent soil productivity of cultivated land in China

WANG Shi-chao1, WANG Jin-zhou1, ZHAO Ya-wen1, REN Yi2, XU Ming-gang1, ZHANG Shu-xiang1, LU Chang-ai1   

AppendixA, B, C, D, E

 

 

Vol.18(2019),Issue11

 

Soil macroaggregates and organic-matter content regulate microbial communities and enzymatic activity in a Chinese Mollisol

CHEN Xu1, HAN Xiao-zeng1, YOU Meng-yang1, YAN Jun1, LU Xin-chun1, William R. Horwath1, 2, ZOU Wen-xiu1  

AppendixA, B, C, D, E, F, G, H

 

 

Vol.18(2019),Issue11

 

Two new lncRNAs regulate the key immune factor NOD1 and TRAF5 in chicken lymphocyte  

BI Yu-lin, YUAN Xiao-ya, CHEN Ying, CHANG Guo-bin, CHEN Guo-hong   

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue11

 

Molecular, serological and biological characterization of a novel Apple stem pitting virus strain from a local pear variety grown in China

LI Liu1, 2*, ZHENG Meng-meng1, 2*, MA Xiao-fang2, LI Yuan-jun3, LI Qing-yu3, WANG Guo-ping1, 2, HONG Ni1, 2

AppendixA, B, C, D, E

 

 

Vol.18(2019),Issue11

 

Early selection of bread wheat genotypes using morphological and photosynthetic attributes conferring drought tolerance

Hafiz Ghulam Muhu-Din Ahmed1, Abdus Salam khan1, LI Ming-ju2, Sultan Habibullah Khan3, Muhammad Kashif1

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue11

 

Transcriptome profiling using RNA-seq to provide insights into foxtail millet seedling tolerance to short-term water deficit stress induced by PEG-6000

XU Bing-qin, GAO Xiao-li, GAO Jin-feng, LI Jing, YANG Pu, FENG Bai-li

AppendixA, B, C, D, E, F, G, H

 

 

Vol.18(2019),Issue11

 

Genome-wide association study for starch content and constitution in sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench)

CHEN Bing-ru1, 3, WANG Chun-yu2, WANG Ping2, ZHU Zhen-xing2, XU Ning3, SHI Gui-shan3, YU Miao3, WANG Nai3, LI Ji-hong3, HOU Jia-ming3, LI Shu-jie3, ZHOU Yu-fei1, GAO Shi-jie3, LU Xiao-chun2, HUANG Rui-dong1 

Appendix

 

 

2019 Vol.18 No.10

 

 

 

Vol.18(2019),Issue10

 

Identification of SNPs and expression patterns of FZD3 gene and its effect on wool traits in Chinese Merino sheep (Xinjiang Type)  

ZHAO Bing-ru1, 2, FU Xue-feng2, TIAN Ke-chuan2, HUANG Xi-xia1, DI Jiang2, BAI Yan2, XU Xin-ming2, TIAN Yue-zhen2, WU Wei-wei2, ABLAT Sulayman1, ZENG Wei-dan1, HANIKEZI Tulafu2    

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue10

 

Mitochondrial DNA diversity and origin of indigenous pigs in South China and their contribution to western modern pig breeds

WANG Chen1, CHEN Yao-sheng1, HAN Jian-lin2, 3, MO De-lin1, LI Xiu-jin1, LIU Xiao-hong1

 AppendixA, B, C, D, E, F

 

 

Vol.18(2019),Issue10

 

More stressful event does not always depress subsequent life performance

CHEN Ying-ying*, ZHANG Wei*, MA Gang, MA Chun-sen

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue10

 

Molecular cloning, expression profiling and RNA interference of a vitellogenin gene from Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae)

LIANG Chao, LIU Ting-hui, HAN Shi-peng, HE Yun-zhuan

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue10

 

Limited infection by ��Candidatus Liberibacter asiaticus�� in ��Valencia�� sweet orange trees in the presence of Citrus tristeza virus

FU Shi-min1, Cristina Gouin3, ZHOU Chang-yong1, John S. Hartung2 

AppendixA, B, C, D, E

 

 

Vol.18(2019),Issue10

 

Inheritance of steroidal glycoalkaloids in potato tuber flesh

PENG Zhen1, 2, WANG Pei1, 2, TANG Die2, SHANG Yi1, LI Can-hui1, HUANG San-wen2, 3, ZHANG Chun-zhi2

AppendixA, B, C

 

 

Vol.18(2019),Issue10

 

Effect of biochar on grain yield and leaf photosynthetic physiology of soybean cultivars with different phosphorus efficiencies

ZHU Qian, KONG Ling-jian, SHAN Yu-zi, YAO Xing-dong, ZHANG Hui-jun, XIE Fu-ti, AO Xue

Appendix

 

 

Vol.18(2019),Issue10

 

Rhizosphere soil bacterial community composition in soybean genotypes and feedback to soil P availability

ZHOU Tao1*, WANG Li1*, DU Yong-li1, LIU Ting1, LI Shu-xian1, GAO Yang1, LIU Wei-guo1, YANG Wen-yu1, 2  

AppendixA, B, C

 

 

Vol.18(2019),Issue10

 

Dynamic changes of root proteome reveal diverse responsive proteins in maize subjected to cadmium stress

REN Wen1, 2, LIU Ya2, ZHOU Miao-yi2, SHI Zi2, WANG Tian-yu1, ZHAO Jiu-ran2, LI Yu1 

AppendixA, B, C, D, E

 

 

Vol.18(2019),Issue10

 

Application of virus-induced gene silencing for identification of FHB resistant genes

FAN Yan-hui1*, HOU Bing-qian1*, SU Pei-sen1, WU Hong-yan2, WANG Gui-ping1, KONG Ling-rang1, MA Xin1, WANG Hong-wei1

AppendixA

 

 

2019 Vol.18 No.09

 

 

 

Vol.18(2019),Issue09

 

The synergistic advantage of combining chloropicrin or dazomet with fosthiazate nematicide to control root-knot nematode in cucumber production

HUANG Bin1, WANG Qian1, GUO Mei-xia1, 2, FANG Wen-sheng1, WANG Xiao-ning1, WANG Qiu-xia1, 2, YAN Dong-dong1, 2, OUYANG Can-bin1, 2, LI Yuan1, 2, CAO Ao-cheng1, 2  

AppendixA, B, C, D, E, F, G, H, I

 

 

Vol.18(2019),Issue09

 

Evaluating effective Trichoderma isolates for biocontrol of Rhizoctonia solani causing root rot of Vigna unguiculata

WANG Chao1, 2, ZHUANG Wen-ying1  

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue09

 

Combined application of Trichoderma harzianum SH2303 and difenoconazole-propiconazolein controlling Southern corn leaf blight disease caused by Cochliobolus heterostrophus in maize

WANG Shao-qing1, 2, 3*, MA Jia4*, WANG Meng1, 2, 3, WANG Xin-hua1, 2, 3, LI Ya-qian1, 2, 3, CHEN Jie1, 2, 3  

Appendix

 

 

Vol.18(2019),Issue09

 

Effects of the severity and timing of basal leaf removal on the amino acids profiles of Sauvignon Blanc grapes and wines

YUE Xiao-feng1*, JU Yan-lun1*, TANG Zi-zhu1, ZHAO Ya-meng1, JIAO Xu-liang2, ZHANG Zhen-wen1, 3

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue09

 

MdSWEET17, a sugar transporter in apple, enhances drought tolerance in tomato

LU Jing1*, Sun Mei-hong2*, MA Qi-jun1, KANG Hui1, LIU Ya-jing1, HAO Yu-jin1, YOU Chun-xiang1  

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue09

 

iTRAQ protein profile analysis of soybean stems reveals new aspects critical for lodging in intercropping systems

LIU Wei-guo*, WEN Bing-xiao*, ZHOU Tao, WANG Li, GAO Yang, LI Shu-xian, QIN Si-si, LIU Jiang, YANG Wen-yu

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue09

 

Transcriptomic profiling of sorghum leaves and roots responsive to drought stress at the seedling stage

ZHANG Deng-feng, ZENG Ting-ru, LIU Xu-yang, GAO Chen-xi, LI Yong-xiang, LI Chun-hui, SONG Yan-chun, SHI Yun-su, WANG Tian-yu, LI Yu

AppendixA, B, C, D, E, F, G

 

 

Vol.18(2019),Issue09

 

Reactive oxygen species are involved in cell death in wheat roots against powdery mildew

LI Cheng-yang1*, ZHANG Nan1*, GUAN Bin1, ZHOU Zhu-qing1, MEI Fang-zhu2  

AppendixA, B

 

 

2019 Vol.18 No.08

 

 

 

Vol.18(2019),Issue08

 

miR-10b promotes porcine immature Sertoli cell proliferation by targeting the DAZAP1 gene  

WENG Bo*, RAN Mao-liang*, Cao Rong, PENG Fu-zhi, LUO Hui, GAO Hu, TANG Xiang-wei, Yang An-qi, CHEN Bin

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue08

 

Mapping and genetic validation of a grain size QTL qGS7.1 in rice (Oryza sativa L.)

XUE Pao1, ZHANG Ying-xin1, LOU Xiang-yang1, ZHU Ai-ke1, 2, CHEN Yu-yu1, 3, SUN Bin1, 4, YU Ping1, CHENG Shi-hua1, CAO Li-yong1, ZHAN Xiao-deng1 

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue08

 

Are social embeddedness associated with food risk perception under media coverage?

YAN Zhen, HUANG Zu-hui, WANG Yu, ZHOU Jie-hong

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue08

 

Consumer confidence and consumers�� preferences for infant formulas in China

LI Sai-wei1, ZHU Chen2, CHEN Qi-hui2, LIU Yu-mei1

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue08

 

The impact of migration on the food consumption and nutrition of left-behind family members: Evidence from a minority mountainous region of southwestern China

MIN Shi1, HOU Ling-ling1, Hermann Waibel2, HUANG Ji-kun1, MU Yue-ying3

 AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue08

 

Better nutrition, healthier mind?  Experimental evidence from primary schools in rural northwestern China

LIU Xiao-yue, ZHAO Qi-ran, CHEN Qi-hui

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue08

 

Yield gap and production constraints of mango (Mangifera indica) cropping systems in Tianyang County, China

ZHANG Dong1, 2*, WANG Chong1, 2*, LI Xiao-lin1, 2

AppendixA

 

 

2019 Vol.18 No.07

 

 

 

Vol.18(2019),Issue07

 

 

Chemical composition, antioxidant activity and GC-MS analysis of juice and peel oil of grapefruit varieties cultivated in India

Shahnawaz Ahmed1, H S Rattanpal1, Khalid Gul2, 3, Rouf Ahmad Dar4, Akash Sharma5 

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue07

Identification and developmental expression of putative gene encoding juvenile hormone esterase (CpJHE-like) in codling moth, Cydia pomonella (L.)

HUANG Cong1, 3, WU Qiang2, JIANG Chun-yan2, 4, XING Long-sheng3, SHI Guo-liang2, 4, ZHANG Bin3, 4, QIAN Wan-qiang3, LI You-zhi1, XI Yu3, YANG Nian-wan2, WAN Fang-hao1, 2, 3   

AppendixA

 

Vol.18(2019),Issue07

Genome-wide identification and expression analysis of auxin response factor (ARF) gene family in strawberry (Fragaria vesca)

WANG Shao-xi, SHI Feng-yan, DONG Xiang-xiang, LI Yu-xiang, ZHANG Zhi-hong, LI He

AppendixA    AppendixB   AppendixC

 

 

Vol.18(2019),Issue07

Assignment of unanchored scaffolds in genome of Brassica napus by RNA-seq analysis in a complete set of Brassica rapa-Brassica oleracea monosomic addition lines

HUO Dong-ao*, ZHU Bin*, TIAN Gui-fu, DU Xu-ye, GUO Juan, CAI Meng-xian

AppendixA, B, C

 

 

Vol.18(2019),Issue07

Steam explosion of crop straws improves the characteristics of biochar as a soil amendment

CHEN Xue-jiao1, LIN Qi-mei1, 2, Muhammad Rizwan1, ZHAO Xiao-rong1, 2, LI Gui-tong1, 2

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE

 

 

Vol.18(2019),Issue07

 Identification of novel genes associated with duck OASL in response to influenza A virus

WANG Xiao-xue1*, LU Chang1*, RONG En-guang1, HU Jia-xiang1, XING Yan-ling1, LIU Zheng-yu1, GAO Chu-ze1, LIU Jin-hua2, HUANG Yin-hua1

 AppendixA, B, C

 

 

 

Vol.18(2019),Issue07

Identification of novel genes associated with duck OASL in response to influenza A virus

WANG Xiao-xue1*, LU Chang1*, RONG En-guang1, HU Jia-xiang1, XING Yan-ling1, LIU Zheng-yu1, GAO Chu-ze1, LIU Jin-hua2, HUANG Yin-hua1 

AppendixA, B, C, D, E, F, G

 

 

2019 Vol.18 No.06

 

 

 

 

 

Vol.18(2019),Issue06

Is the feminization of labor harmful to agricultural production?  The decision-making and production control perspective

LIU Jia-cheng1, XU Zhi-gang1, ZHENG Qiu-fen1, Lillian Hua2       

AppendixA, B, C, D

 

 

 

Vol.18(2019),Issue06

Effects of salinity on the soil microbial community and soil fertility

ZHANG Wen-wen1, 2, 3, WANG Chong1, 2, 3, XUE Rui1, 2, 3, WANG Li-jie1, 2, 3

AppendixA, B

 

 

 

Vol.18(2019),Issue06

Generation of pigs with a Belgian Blue mutation in MSTN using CRISPR/Cpf1-assisted ssODN-mediated homologous recombination

ZOU Yun-long1, 2, LI Zhi-yuan2, ZOU Yun-jing3, HAO Hai-yang2, HU Jia-xiang2, LI Ning2, LI Qiu-yan2

AppendixA, B, C

 

 

 

Vol.18(2019),Issue06

Genetic diversity and population structure analysis of Capsicum germplasm accessionsGU

Xiao-zhen1*, CAO Ya-cong1*, ZHANG Zheng-hai1, ZHANG Bao-xi1, ZHAO Hong1, ZHANG Xiao-min1, WANG Hai-ping1, 2, LI Xi-xiang1, 2, WANG Li-hao1

AppendixA, B

 

 

 

Vol.18(2019),Issue06

Effect of exogenous GA3 on flowering quality, endogenous hormones, and hormone- and flowering-associated gene expression in forcing-cultured tree peony (Paeonia suffruticosa)

GUAN Yan-ren1, 2*, XUE Jing-qi1*, XUE Yu-qian1*, YANG Ruo-wen1, WANG Shun-li1, ZHANG Xiu-xin1

AppendixA, B, C, D

 

 

Vol.18(2019),Issue06

Physiological and transcriptomic analyses of roots from Malus sieversii under drought stress
GENG Da-li1, LU Li-yuan1, YAN Ming-jia1, SHEN Xiao-xia1, JIANG Li-juan1, LI Hai-yan1, WANG Li-ping1, YAN Yan1, XU Ji-di1, LI Cui-ying1, YU Jian-tao2, MA Feng-wang1, GUAN Qing-mei1 

AppendixA, B, C, D, E, H, J, K   AppendixF, G, I

 

 

 

 

Vol.18(2019),Issue06

Genetic dissection of hexanol content in soybean seed through genome-wide association analysis

XIA Ning1, 2, YAN Wen-bing1, WANG Xiao-qi1, SHAO Yu-peng1, YANG Ming-ming1, WANG Zhi-kun1, ZHAN Yu-hang1, TENG Wei-li1, HAN Ying-peng1, SHI Yan-guo2   

AppendixA, B, C, D, E, F

 

 

 

Vol.18(2019),Issue06

Integrating transcriptomic and proteomic analyses of photoperiod-sensitive in near isogenic maize line under long-day conditions

SONG Xiao-heng1*, TIAN Lei1*, WANG Shun-xi1*, ZHOU Jin-long1, ZHANG Jun2, CHEN Zan1, WU Liu-ji1, KU Li-xia1, CHEN Yan-hui1

Appendix

 

 

 

Vol.18(2019),Issue06

OsBGLU19 and OsBGLU23 regulate disease resistance to bacterial leaf streak in rice

LI Bei-bei*, LIU Ying-gao*, WU Tao, WANG Ji-peng, XIE Gui-rong, CHU Zhao-hui, DING Xin-hua

AppendixA, B

 

 

 

Vol.18(2019),Issue06

An improved protein expression system for T3SS genes regulation analysis in Xanthomonas oryzae pv. oryzae

XU Jin-bo*, ZHANG Cui-ping*, WUNIERBIEKE Mei-li, YANG Xiao-fei, LI Yi-lang, CHEN Xiao-bin, CHEN Gong-you, ZOU Li-fang

AppendixA

 

 

 

2019 Vol.18 No.05

 

 

 

Vol.18(2019),Issue05

Comparison of phenolic profiles and antioxidant activities in skins and pulps of eleven grape cultivars (Vitis vinifera L.)

LI Fu-xiang1, LI Fu-hua1, 2, YANG Ya-xuan1, YIN Ran3, MING Jian1, 2

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue05

Interaction effect of nitrogen form and planting density on plant growth and nutrient uptake in maize seedlings

WANG Peng, WANG Zhang-kui, SUN Xi-chao, MU Xiao-huan, CHEN Huan, CHEN Fan-jun, Yuan Li-xing, MI Guo-hua

AppendixA, B, C, D, E

 

 

 

Vol.18(2019),Issue05

Weaning methods affect ruminal methanogenic archaea composition and diversity in Holstein calves

DONG Li-feng*, MA Jun-nan*, TU Yan, DIAO Qi-yu

Appendix

 

 

 

Vol.18(2019),Issue05

Production of homeobox A10 gene transgenic pigs by somatic cell nuclear transfer

XIAO Qian1, 2*, ZHAO Chang-zhi1*, LIN Rui-yi1, LI Guang-lei1, LI Chang-chun1, WANG Hai-yan1, XU Jing1, XIE Sheng-song1, 2, YU Mei1, ZHAO Shu-hong1

AppendixA, B, C, D

 

 

 

Vol.18(2019),Issue05

No evidence for an effect of Wolbachia on mtDNA variation and evolution in natural populations of Sesamia inferens (Lepidoptera: Noctuidae)

TANG Xiao-tian1, 3, XU Jing1, LU Ming-xing1, DU Yu-zhou1, 2   

AppendixA, B, C, D, E, F, G

 

 

 

Vol.18(2019),Issue05

Species-specific COI primers for rapid identification of a globally significant invasive pest, the cassava mealybug Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero

WANG Yu-sheng1, TIAN Hu2, WAN Fang-hao1, ZHANG Gui-fen1 

AppendixA

 

 

 

Vol.18(2019),Issue05

The autophagy gene ATG8 affects morphogenesis and oxidative stress tolerance in Sporisorium scitamineum

ZHANG Bin1, CUI Guo-bing1, CHANG Chang-qing2, WANG Yi-xu2, ZHANG Hao-yang1, CHEN Bao-shan3, DENG Yi-zhen1, 2, JIANG Zi-de1 

Appendix

 

 

 

Vol.18(2019),Issue05

Seedling and adult plant resistance to leaf rust in 46 Chinese bread wheat landraces and 39 wheat lines with known Lr genes

ZHANG Pei-pei1, Takele Weldu Gebrewahid1, 2, ZHOU Yue3, LI Qing-luo1, LI Zai-feng1, LIU Da-qun1    

Appendix

 

 

Vol.18(2019),Issue05

Morphological diversity and correlation analysis of phenotypes and quality traits of proso millet (Panicum miliaceum L.) core collections

ZHANG Da-zhong1*, Rabia Begum Panhwar1*, LIU Jia-jia1, GONG Xiang-wei1, LIANG Ji-bao2, LIU Min-xuan3, LU Ping3, GAO Xiao-li1, FENG Bai-li1 

Appendix

 

 

 

Vol.18(2019),Issue05

Characterization of TaCOMT genes associated with stem lignin content in common wheat and development of a gene-specific marker

FU Lu-ping1, XIAO Yong-gui1, YAN Jun2, LIU Jin-dong1, WEN Wei-e1, ZHANG Yong1, XIA Xian-chun1, HE Zhong-hu1, 3 

AppendixA, B, C, D, E

 

 

 

2019 Vol.18 No.04

 

 

Vol.18(2019),Issue04

 

An investigation of weed seed banks reveals similar potential weed community diversity among three different farmland types in Anhui Province, China

HE Yun-he1, 2*, GAO Ping-lei1*, QIANG Sheng1

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue04

 

Fire blight disease, a fast-approaching threat to apple and pear production in China

ZHAO Yu-qiang1*, TIAN Yan-li2*, WANG Li-min2, GENG Guo-min1, ZHAO Wen-jun3, HU Bai-shi2, ZHAO You-fu4

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue04

 

Invasion genetics of alien insect pests in China: Research progress and future prospects

CHU Dong, QU Wan-mei, GUO Lei

Appendix

 

 

 

2019 Vol.18 No.03

 

 

 

Vol.18(2019),Issue03

 

 

Molecular characterization of Apple necrotic mosaic virus identified in crabapple (Malus spp.) tree of China

HU Guo-jun, DONG Ya-feng, ZHANG Zun-ping, FAN Xu-dong, REN Fang

AppendixA, B, C

 

 

Vol.18(2019),Issue03

 

 

Transcriptional profile of gene clusters involved in the methylerythritol phosphate pathway in Bacillus subtilis 916

XIAO Ya-jing1, 2*, GAO Tan-tan2*, PENG Qi2, ZHANG Jie2, SUN Dong-mei1, SONG Fu-ping2 

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue03

 

 

Supplemental blue and red light promote lycopene synthesis in tomato fruit

XIE Bao-xing, WEI Jing-jing, ZHANG Yi-ting, SONG Shi-wei, SU Wei, SUN Guang-wen, HAO Yan-wei, LIU Hou-cheng

AppendixA, B, C, D

 

 

Vol.18(2019),Issue03

 

 

Identification of commercial cultivars of Agaricus bisporus in China using genome-wide microsatellite markers

WANG Li-ning, GAO Wei, WANG Qiong-ying, QU Ji-bin, ZHANG Jin-xia, HUANG Chen-yang

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue03

 

 

Identification and QTL mapping of Z550, a rice backcrossed inbred line with increased grains per panicle

WANG Shi-ming, CUI Guo-qing, WANG Hui, MA Fu-ying, XIA Sai-sai, LI Yun-feng, YANG Zheng-lin, LING Ying-hua, ZHANG Chang-wei, HE Guang-hua, ZHAO Fang-ming

Appendix

 

 

2019 Vol.18 No.02

 

 

 

Vol.18(2019),Issue02

 

miR-34c inhibits proliferation and enhances apoptosis in immature porcine Sertoli cells by targeting the SMAD7 gene

RAN Mao-liang, WENG Bo, CAO Rong, PENG Fu-zhi, LUO Hui, GAO Hu, CHEN Bin 

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue02

 

Inhibition of KU70 and KU80 by CRISPR interference, not NgAgo interference, increases the efficiency of homologous recombination in pig fetal fibroblasts

LI Guo-ling1*, QUAN Rong1*, WANG Hao-qiang1, RUAN Xiao-fang1, MO Jian-xin1, ZHONG Cui-li1, YANG Hua-qiang1, 2, LI Zi-cong1, GU Ting1, LIU De-wu1, WU Zhen-fang1, 2, CAI Geng-yuan1, 2, ZHANG Xian-wei1, 2    

AppendixA, B, C, D

 

 

 

Vol.18(2019),Issue02

 

Up-regulation of a homeodomain-leucine zipper gene HD-1 contributes to trichome initiation and development in cotton

NIU Er-li, CAI Cai-ping, BAO Jiang-hao, WU Shuang, ZHAO Liang, GUO Wang-zhen

AppendixA, B, C, D, E, F, G, H, I

 

 

 

Vol.18(2019),Issue02

 

Discovery of leaf region and time point related modules and genes in maize (Zea mays L.) leaves by Weighted Gene Co-expression Network analysis (WGCNA) of gene expression profiles of carbon metabolism

WANG Jing-lu*, ZHANG Ying*, PAN Xiao-di, DU Jian-jun, MA Li-ming, GUO Xin-yu

AppendixA    AppendixB   AppendixC    AppendixD   AppendixE    AppendixF   AppendixG    AppendixH      AppendixI   AppendixJ

 

 

2019 Vol.18 No.01

 

 

 

Vol.18(2019),Issue01

 

Derivation of soil Pb/Cd/As thresholds for safety of vegetable planting: A case study for pakchoi in Guangdong Province, China

LI Fu-rong, WEN Dian, WANG Fu-hua, SUN Fang-fang, WANG Xu, DU Ying-qiong, LIU Xiang-xiang, WAN Kai

Appendix

 

 

Vol.18(2019),Issue01

 

Closing the nitrogen use efficiency gap and reducing the environmental impact of wheat-maize cropping on smallholder farms in the Guanzhong Plain, Northwest China

LÜ Feng-lian1, HOU Miao-miao1, ZHANG Hong-tao1, Asif Khan1, Muhammad Ayaz1, QIANGJIU Ciren2, HU Chang-lu1, YANG Xue-yun1, SUN Ben-hua1, ZHANG Shu-lan1  

Appendix

 

 

Vol.18(2019),Issue01

 

Selectivity and sublethal effects of some frequently-used biopesticides on the predator Cyrtorhinus lividipennis Reuter (Hemiptera: Miridae)

DAI Wei, LI Yao, ZHU Jun, GE Lin-quan, YANG Guo-qing, LIU Fang

AppendixA

 

 

Vol.18(2019),Issue01

 

Comparative analysis of protein kinases and associated domains between Ascomycota and Basidiomycota

PEI Guo-liang, GUO Jun, WANG Qin-hu, KANG Zhen-sheng

AppendixA, B, C, D, E, F, G, H

 

 

Vol.18(2019),Issue01

 

Growth and physiological responses of four kiwifruit genotypes to salt stress and resistance evaluation

ZHONG Yun-peng, QI Xiu-juan, CHEN Jin-yong, LI Zhi, BAI Dan-feng, WEI Cui-guo, FANG Jin-bao 

AppendixA, B

 

 

Vol.18(2019),Issue01

 

Overhead supplemental far-red light stimulates tomato growth under intra-canopy lighting with LEDs

ZHANG Ya-ting, ZHANG Yu-qi, YANG Qi-chang, LI Tao

AppendixA, B, C

 

 

2018 Vol.17 No.12

 

 

 

Vol.17(2018),Issue12

 

A joint use of emergy evaluation, carbon footprint and economic analysis for sustainability assessment of grain system in China during 2000�C2015

WANG Xiao-long, WANG Wei, GUAN Yue-shan, XIAN Yuan-ran, HUANG Zhi-xin, FENG Hai-yi, CHEN Yong 

AppendixA     AppendixB

 

Vol.17(2018),Issue12

 

 

Assessment of suitable reference genes for qRT-PCR analysis in Adelphocoris suturali

LUO Jing1, 2, 3, MA Chao1, LI Zhe1, ZHU Bang-qin3, ZHANG Jiang2, LEI Chao-liang3, JIN Shuang-xia1, J. Joe Hull4, CHEN Li-zhen1, 3 

AppendixA     AppendixB     AppendixC

 

 

Vol.17(2018),Issue12

 

 

Analysis of three types of resistance gene analogs in PmU region from Triticum urartu

ZHANG Lei1, ZHENG Xing-wei2, QIAO Lin-yi3, QIAO Ling2, ZHAO Jia-jia2, WANG Jian-ming1, ZHENG Jun2 

Appendix

 

 

2018 Vol.17 No.11

 

 

 

Vol.17(2018),Issue11

 

Genome-wide detection of selective signatures in a Duroc pig population

DIAO Shu-qi1*, LUO Yuan-yu1, 2*, MA Yun-long3, DENG Xi1, HE Ying-ting1, GAO Ning1, ZHANG Hao1, LI Jia-qi1, CHEN Zan-mou1, ZHANG Zhe1

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue11

 

Transcriptome approach to understand the potential mechanisms of resistant and susceptible alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars in response to aphid feeding

TU Xiong-bing1*, ZHAO Hai-long1, 2*, ZHANG Ze-hua1

AppendixA    AppendixB    AppendixC   AppendixD

 

 

Vol.17(2018),Issue11

 

Two mutations in the truncated Rep gene RBR domain delayed the Wheat dwarf virus infection in transgenic barley plants

Pavel Cejnar1, Ludmila Ohnoutkov��2, Jan Ripl1, Tom��š Vlčko2, Jiban Kumar Kundu1

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue11

 

Pathogenesis-related protein genes involved in race-specific all-stage resistance and non-race specific high-temperature adult-plant resistance to Puccinia striiformis f. sp. tritici in wheat

Sumaira Farrakh1, 2, Meinan Wang1, Xianming Chen1, 3 

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue11

 

Intergenic spacer 1 (IGS1) polymorphism map: A marker for the initial classification of cultivated Lentinula edodes strains in China

SONG Xiao-xia*, ZHAO Yan*, SONG Chun-yan, LI Chuan-hua, CHEN Ming-jie, HUANG Jian-chun, TAN Qi

AppendixA

 

 

Vol.17(2018),Issue11

 

Genetic variation in LBL1 contributes to depth of leaf blades lobes between cotton subspecies, Gossypium barbadense and Gossypium hirsutum

HE Dao-fang1, 2*, ZHAO Xiang1, 2*, LIANG Cheng-zhen2*, ZHU Tao2, Muhammad Ali Abid2, CAI Yong-ping1, HE Jin-ling1, ZHANG Rui2 

AppendixA    AppendiB    AppendixC   AppendixD    AppendixE

 

 

Vol.17(2018),Issue11

 

Maize ABP2 enhances tolerance to drought and salt stress in transgenic Arabidopsis

ZONG Na1*, LI Xing-juan1, 2*, WANG Lei1, WANG Ying1, WEN Hong-tao1, LI Ling2, ZHANG Xia1, FAN Yun-liu1, ZHAO Jun1 

AppendixA    AppendiB    AppendixC   AppendixD

   

 

Vol.17(2018),Issue11

 

TaMIR1119, a miRNA family member of wheat (Triticum aestivum), is essential in the regulation of plant drought tolerance

SHI Gui-qing*, FU Jing-ying*, RONG Ling-jie, ZHANG Pei-yue, GUO Cheng-jin, XIAO Kai

AppendixA

 

 

2018 Vol.17 No.10

 

 

 

Vol.17(2018),Issue10

 

Determinants of cooperative pig farmers�� safe production behaviour in China �C Evidences from perspective of cooperatives�� services

JI Chen1, CHEN Qin1, Jacques Trienekens2, WANG Hai-tao3 

AppendixA

 

 

Vol.17(2018),Issue10

 

Identification, characterization and full-length sequence analysis of a novel endornavirus in common sunflower (Helianthus annuus L.)

LIU Wen-wen1, XIN Min1, CAO Meng-ji2, QIN Meng3, LIU Hui3, ZHAO Shou-qi3, WANG Xi-feng1 

AppendixA, B, C

 

 

Vol.17(2018),Issue10

 

Overexpression of AmDUF1517 enhanced tolerance to salinity, drought, and cold stress in transgenic cotton

HAO Yu-qiong*, LU Guo-qing*, WANG Li-hua, WANG Chun-ling, GUO Hui-ming, LI Yi-fei, CHENG Hong-mei

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue10

 

Rapid and convenient transformation of cotton (Gossypium hirsutum L.) using in planta shoot apex via glyphosate selection

GUO Wen-fang1, Kevin Yueju Wang2, WANG Nan1, LI Jun1, LI Gang-qiang1, LIU De-hu1 

AppendixA, B, C, D

 

 

Vol.17(2018),Issue10

 

Impacts of silicon on biogeochemical cycles of carbon and nutrients in cropland

LI Zi-chuan1, SONG Zhao-liang1, YANG Xiao-min1, SONG A-lin2, YU Chang-xun3, WANG Tao4, XIA Shao-pan1, LIANG Yong-chao5

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue10

 

Effects of silicon amendment on the occurrence of rice insect pests and diseases in a field test

HAN Yong-qiang1, 2, WEN Ji-hui1, PENG Zhao-pu1, ZHANG De-yong1, HOU Mao-lin2, 3 

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue10

 

Beneficial effects of silicon on photosynthesis of tomato seedlings under water stress

ZHANG Yi1*, SHI Yu1*, GONG Hai-jun2, ZHAO Hai-liang1, LI Huan-li2, HU Yan-hong2, WANG Yi-chao2

Appendix

 

 

2018 Vol.17 No.9

 

 

 

Vol.17(2018),Issue9

 

Synonymous codon usage pattern in model legume Medicago truncatula

SONG Hui1, 2, LIU Jing1, CHEN Tao1, NAN Zhi-biao1

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue9

 

Selection and evaluation of potential reference genes for gene expression analysis in greenbug (Schizaphis graminum Rondani)

ZHANG Bai-zhong1, 2*, LIU Jun-jie1*, YUAN Guo-hui2, CHEN Xi-ling1, GAO Xi-wu3 

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue9

 

Strawberry vein banding virus P6 protein intracellular transport and an important domain identification

PAN Yuan1*, ZHOU Xiu-hong2*, LI Shuai1, FENG Ming-feng1, SHI Man-ling3, ZUO Deng-pan1, JIANG Xi-zi1, CHEN Jing1, HU Ya-hui1, ZHANG Xiang-xiang1, JIANG Tong1

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue9

 

Isolation and characterization of the secondary wall-related SND1 gene in hawthorn

CHEN Ke-qin1, GUO Yun-na2, SONG Meng-ru2, DAI Hong-yan2, ZHANG Zhi-hong1

Appendix

 

Vol.17(2018),Issue9

 

A simple way to visualize detailed phylogenetic tree of huge genome-wide SNP data constructed by SNPhylo

YANG Hai-long, DONG Le, WANG Hui, LIU Chang-lin, LIU Fang, XIE Chuan-xiao

AppendixA, B, C

 

 

Vol.17(2018),Issue9

 

Overexpression of GmBIN2, a soybean glycogen synthase kinase 3  gene, enhances tolerance to salt and drought in transgenic Arabidopsis and soybean hairy roo

WANG Ling-shuang1, CHEN Qing-shan1, XIN Da-wei1, QI Zhao-ming1, ZHANG Chao1, LI Si-nan1, JIN Yang-mei1, LI Mo1, MEI Hong-yao1, SU An-yu2, WU Xiao-xia1 

AppendixA, B

 

 

Vol.17(2018),Issue9

 

Transcriptomic responses to aluminum (Al) stress in maize

XU Li-ming1, LIU Chan1, CUI Bao-ming2, WANG Ning1, ZHAO Zhuo1, ZHOU Li-na1, HUANG Kai-feng1, DING Jian-zhou1, DU Han-mei1, JIANG Wei1, ZHANG Su-zhi1

AppendixA,  AppendixB

 

 

2018 Vol.17 No.8

 

 

 

Vol.17(2018),Issue8

 

Accumulation and bioavailability of heavy metals in a soil-wheat/maize system with long-term sewage sludge amendments

YANG Guo-hang1, ZHU Guang-yun1, LI He-lian1, HAN Xue-mei1, LI Ju-mei2, MA Yi-bing2

AppendixA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

 

Vol.17(2018),Issue08

 

TRAQ-based quantitative proteomic analysis reveals key pathways responsible for scurs in sheep (Ovis aries)

HE Xiao-hong1, 2*, CHEN Xiao-fei1, 2, 3*, PU Ya-bin1, 2, GUAN Wei-jun1, 2, SONG Shen1, 2, ZHAO Qian-jun1, 2, LI Xiang-chen1, 2, JIANG Lin1, 2, MA Yue-hui1, 2 

AppendixA

 

 

Vol.17(2018),Issue08

 

The impact of allelochemicals on the differential expression of symbiotic bacteria in cotton aphids

LIU Ying, LIANG Ping-zhuo, LI Fen, MA Kang-sheng, CHEN Xue-wei, CHEN An-qi, LIANG Pei, GAO Xi-wu

AppendixA,  AppendixB

 

 

Vol.17(2018),Issue08

 

Population genetic structure of Chinese Puccinia triticina races based on multi-locus sequence

LIU Tai-guo*, GE Run-jing*, MA Yu-tong*, LIU Bo, GAO Li, CHEN Wan-quan 

AppendixA, B

 

 

Vol.17(2018),Issue08

 

dentification of novel soybean oil content-related genes using QTL-based collinearity analysis from the collective soybean genome

XU Ming-yue1*, LIU Zhang-xiong2*, QIN Hong-tao1, QI Hui-dong1, WANG Zhong-yu1, MAO Xin-rui1, XIN Da-wei1, HU Zhen-bang1, WU Xiao-xia1, JIANG Hong-wei1, QI Zhao-ming1, CHEN Qing-shan1

AppendixA, B, C, D, E, F, G

 

 

2018 Vol.17 No.7

 

 

 

Vol.17(2018),Issue07

 

 

Effects of leaf removal and cluster thinning on berry quality of Vitis vinifera cultivars in the region of Weibei Dryland in China

SONG Chang-zheng1*, WANG Chao1*, XIE Sha1, ZHANG Zhen-wen1, 2

AppendixA

 

 

Vol.17(2018),Issue07

 

 

An EMS mutant library for cucumbe

CHEN Chen1, 2, 4, CUI Qing-zhi2, HUANG San-wen3, WANG Shen-hao3, LIU Xiao-hong2, LU Xiang-yang1, 4, 5, CHEN Hui-ming1, 2, 4, TIAN Yun1, 4, 5

AppendixA,  AppendixB

 

 

Vol.17(2018),Issue07

 

 

Unravelling transcriptome changes between two distinct maize inbred lines using RNA-seq

ZHOU Yu-qian1*, WANG Qin-yang2*, ZHAO Hai-liang2, GONG Dian-ming2, SUN Chuan-long2, REN Xue-mei2, LIU Zhong-xiang1, HE Hai-jun1, QIU Fa-zhan2 

AppendixA,  AppendixB,  AppendixC,     AppendixD,  AppendixE

 

 

2018 Vol.17 No.6

 

 

 

Vol.17(2018),Issue06

 

Improve access to the EU market by identifying French consumer preference for fresh fruit from China

WANG Er-peng1, Zhifeng Gao2, 3, Yan Heng3  

AppendixA, B, C, D

 

 

Vol.17(2018),Issue06

 

Gas exchange and water relations of young potted loquat cv. Algerie under progressive drought condition

A. Stellfeldt1, M. A. Maldonado1, J. J. Hueso2,  J. Cuevas1 

AppendixA

 

 

Vol.17(2018),Issue06

 

Gene cloning and expression analyses of WBC genes in the developing grapevine seeds

TANG Yu-jin1, WANG Qian1, XUE Jing-yi1, LI Yan1, 2, LI Rui-min1, Steve Van Nocker3, WANG Yue-jin1, ZHANG Chao-hong1

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue06

 

Farmers�� participatory selection of new rice varieties to boost production under temperate agro-ecosystems

S Najeeb1, F A Sheikh1, G A Parray1, A B Shikari2, G zaffar3, S C Kashyp4, M A Ganie1, A B Shah1

AppendixA

 

 

Vol.17(2018),Issue06

 

GmDRR1, a dirigent protein resistant to Phytophthora sojae in Glycine max (L.) Merr.

CHEN Qing-shan1, YU Guo-long1, ZOU Jia-nan1, WANG Jing1, QIU Hong-mei1, ZHU Rong-sheng1, CHANG Hui-lin1, JIANG Hong-wei1, HU Zhen-bang1, LI Chang-yu1, ZHANG Yan-jiao1, WANG Jin-hui1, WANG Xue-ding1, GAO Shan1, LIU Chun-yan1, QI Zhao-ming1, FU Yong-fu2, XIN Da-wei1 

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue06

 

Transcriptomes of early developing tassels under drought stress reveal differential expression of genes related to drought tolerance in maize

WANG Nan1*, LI Liang1, 2*, GAO Wen-wei2*, WU Yong-bo1, YONG Hong-jun1, WENG Jian-feng1, LI Ming-shun1, ZHANG De-gui1, HAO Zhuan-fang1 , LI Xin-hai1  

AppendixA, AppendixB, AppendixC

 

 

Vol.17(2018),Issue06

 

Molecular mapping of YrTZ2, a stripe rust resistance gene in wild emmer accession TZ-2 and its comparative analyses with Aegilops tauschii

WANG Zhen-zhong1, 2, XIE Jing-zhong2, GUO Li3, ZHANG De-yun3, LI Gen-qiao4, FANG Ti-lin4, CHEN Yong-xing2, LI Jun5, WU Qiu-hong2, LU Ping2, LI Miao-miao3, WU Hai-bin2, 6, ZHANG Huai-zhi2, ZHANG Yan3, YANG Wu-yun5, LUO Ming-cheng7, Fahima Tzion8, LIU Zhi-yong2

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue06

 

Evolutionary analysis of plant jacalin-related lectins (JRLs) family and expression of rice JRLs in response to Magnaporthe oryzae

HAN Yi-juan, ZHONG Zhen-hui, SONG Lin-lin, Olsson Stefan, WANG Zong-hua, LU Guo-dong

AppendixA, B, C, D, E

 

 

Vol.17(2018),Issue06

 

Prevalence and characteristics of extended spectrum ��-lactamase-producing Escherichia coli from bovine mastitis cases in China

YANG Feng, ZHANG Shi-dong, SHANG Xiao-fei, WANG Xu-rong, WANG Ling, YAN Zuo-ting, LI Hong-sheng

AppendixA

 

 

2018 Vol.17 No.5

 

 

 

Vol.17(2018),Issue05

 

Detection and characterization of an isolate of Tomato mottle mosaic virus infecting tomato in China

ZHAN Bin-hui1, CAO Ning1, WANG Kai-na1, ZHOU Xue-ping1, 2 

AppendixA

 

 

Vol.17(2018),Issue05

 

Identification of miRNAs and target genes regulating catechin biosynthesis in tea (Camellia sinensis)

SUN Ping1, ZHANG Zhen-lu3, ZHU Qiu-fang1, ZHANG Guo-ying1, XIANG Ping1, LIN Yu-ling1, LAI Zhong-xiong1, LIN Jin-ke1, 2

AppendixA, B,C

 

 

Vol.17(2018),Issue05

 

The effect of ozone and drought on the photosynthetic performance of canola

Bheki G Maliba1, 2, Prabhu M Inbaraj1, 3, Jacques M Berner1 

AppendixA

 

 

Vol.17(2018),Issue05

 

Heterologous expression of Lolium perenne antifreeze protein confers chilling tolerance in tomato

Srinivasan Balamurugan, Jayan Susan Ann, Inchakalody P Varghese, Shanmugaraj Bala Murugan, Mani Chandra Harish, Sarma Rajeev Kumar, Ramalingam Sathishkumar

AppendixA, B, C, D, E

 

 

Vol.17(2018),Issue05

 

Meta-analysis of soybean amino acid QTLs and candidate gene mining

GONG Qian-chun*, YU Hong-xiao*, MAO Xin-rui, QI Hui-dong, SHI Yan, XIANG Wei, CHEN Qing-shan, QI Zhao-ming

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue05

 

Phenotypic analysis of a dwarf and deformed flower3 (ddf3) mutant in rice (Oryza sativa L.) and characterization of candidate genes

WANG Yu-peng, TANG shuang-qin, WU Zhi-feng, SHI Qing-hua, WU Zi-ming

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue05

 

Transcriptome analysis of hsp18.3 functions and regulatory systems using RNA-sequencing in the red flour beetle, Tribolium castaneum

XIONG Wen-feng*, XIE Jia*, WEI Lu-ting, ZHANG Si-si, SONG Xiao-wen, GAO Shan-shan, LI Bin

AppendixA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

 

Vol.17(2018),Issue05

 

Characterization of two novel heat shock protein 70s and their transcriptional expression patterns in response to thermal stress in adult of Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae)

QIN Jing, GAO Peng, ZHANG Xiao-xiang, LU Ming-xing, DU Yu-zhou

AppendixA, B, C, D

 

 

 

Vol.17(2018),Issue05

 

Genes encoding heat shock proteins in the endoparasitoid wasp, Cotesia chilonis, and their expression in response to temperatures

PAN Dan-dan1, CAO Shuang-shuang1, LU Ming-xing1, HANG San-bao1, DU Yu-zhou1, 2

AppendixA    AppendixB

 

 

2018 Vol.17 No.4

 

 

 

Vol.17(2018),Issue04

 

Estimating the average treatment effect of adopting stress tolerant variety on rice yield in China

ZHOU Jie-hong1, TANG Li-qun1, Xiaohua Yu1, 2 

AppendixA

 

 

Vol.17(2018),Issue04

 

Rediscovery and analysis of Phytophthora carbohydrate esterase (CE) genes revealing their evolutionary diversi

QIAN Kun1*, LI Deng-hui1*, LIN Run-mao1, 2, SHI Qian-qian1, MAO Zhen-chuan1, YANG Yu-hong1, FENG Dong-xin1, XIE Bing-yan1, 3 

AppendixA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

 

Vol.17(2018),Issue04

 

Structure and expression analysis of the sucrose synthase gene family in apple

TONG Xiao-lei1*, WANG Zheng-yang1*, MA Bai-quan1, ZHANG Chun-xia2, ZHU Ling-cheng1, MA Feng-wang1, LI Ming-jun1

AppendixA, B

 

 

Vol.17(2018),Issue04

 

Comparative proteomics analysis of maize (Zea mays) leaves infected by small brown planthopper (Laodelphax striatellus

ZHAO Mei-ai1*, LEI Zhen1*, PEI Yu-he2, SHAO Xiao-yu1, GUO Xin-mei2, SONG Xi-yun2 

AppendixA    AppendixB

 

 

Vol.17(2018),Issue04

 

Genetic characteristics of a wheat founder parent and a widely planted cultivar derived from the same cross

CHANG Li-fang*, LI Hui-hui*, WU Xiao-yang, LU Yu-qing, ZHANG Jin-peng, YANG Xin-ming, LI Xiu-quan, LIU Wei-hua, LI Li-hui

AppendixA

 

 

2018 Vol.17 No.3

 

 

 

Vol.17(2018),Issue03

 

Detection of illegal dyes in foods using a polyethersulfone/multi-walled carbon nanotubes composite membrane as a cleanup method

HE Ya-hui1, 2, WANG Jing2 

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue03

 

Complete genome sequences of four isolates of Citrus leaf blotch virus from citrus in China

LI Ping1, 2, LI Min1, 2, ZHANG Song1, 2, WANG Jun1, 2, YANG Fang-yun1, CAO Meng-ji1, 2, LI Zhong-an1, 2 

AppendixA, AppendixB, AppendixC,     AppendixD

 

 

Vol.17(2018),Issue03

 

The damage risk evaluation of Aphis gossypii on wheat by host shift and fitness comparison in wheat and cotto

FAN Yin-jun1, LI Fen1, Abd Allah A. H. Mohammed1, 2, YI Xiao-qin1, ZHANG Min1, Nicolas Desneux3, GAO Xi-wu1

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue03

 

Evaluation of Chinese rice varieties resistant to the root-knot nematode Meloidogyne graminicola

Zhan Li-ping1, Ding Zhong2, Peng De-liang1, Peng Huan1, Kong Ling-an1, Liu Shi-ming1, Liu Ying1, Li Zhong-cai3, HUANG Wen-kun1

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue03

 

Preparation of dry flowable formulations of Clonostachys rosea by spray drying and application for Sclerotinia sclerotiorum control

WU Hong-qu1, 2*, SUN Li-li1*, LIU Fang2, Wang Zhi-ying1, CAO Chuan-wang1

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue03

 

Molecular cloning and functional characterization of a soybean GmGMP1 gene reveals its involvement in ascorbic acid biosynthesis and multiple abiotic stress tolerance in transgenic plant

XUE Chen-chen*, XU Jin-yan*, WANG Can, GUO Na, HOU Jin-feng, XUE Dong, ZHAO Jin-ming, XING Han

AppendixA

 

 

Vol.17(2018),Issue03

 

GmNAC15 overexpression in hairy roots enhances salt tolerance in soybea

LI Ming1, 2, HU Zheng2, JIANG Qi-yan2, SUN Xian-jun2, GUO Yuan2, QI Jun-cang1, ZHANG Hui2 

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue03

 

Characterization of GhSERK2 and its expression associated with somatic embryogenesis and hormones level in Upland cotton

LIU Zheng-jie1*, ZHAO Yan-peng1*, ZENG Ling-he2, ZHANG Yuan1, WANG Yu-mei3, HUA Jin-ping1

AppendixA, B, C, D

 

 

Vol.17(2018),Issue03

 

A wheat gene TaSAP17-D encoding an AN1/AN1 zinc finger protein improves salt stress tolerance in transgenic Arabidopsis

XU Qiao-fang1, 2, MAO Xin-guo2, WANG Yi-xue2, WANG Jing-yi2, XI Ya-jun1, JING Rui-lian2 

AppendixA, B, C

 

 

2018 Vol.17 No.2

 

 

 

Vol.17(2018),Issue02

 

Designing price-contingent vegetable rotation schedules using agent-based simulation

LI Jing1, Daniel Rodriguez2, WANG Hao-xiang1, WU Liu-san1

AppendixAB

 

 

Vol.17(2018),Issue02

 

428 Understanding the metabolism of Mycoplasma mycoides subsp. capri in vitro by a transcriptomic analysis

WANG Xiao-hui1*, WANG Yan-fang1, 2*, HUANG Hai-bi1, BAI Fan1, SHI Xiao-na1, MA Chang-jiao1, GAO Yuan1, ZHANG Jian-hua1, ZHANG Wen-guang3, HAO Yong-qing1

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue02

 

Including predator presence in a refined model for assessing resistance of alfalfa cultivar to aphids

TU Xiong-bing1*, FAN Yao-li1*, Mark McNeill2, ZHANG Ze-hua1 

AppendixA, B, C, D

 

 

Vol.17(2018),Issue02

 

Multi-functional roles of TaSSI2 involved in Fusarium head blight and powdery mildew resistance and drought tolerance

HU Li-qin1*, MU Jing-jing2*, SU Pei-sen1, WU Hong-yan3, YU Guang-hui4, WANG Gui-ping1, WANG Liang1, MA Xin1, LI An-fei1, WANG Hong-wei1, ZHAO Lan-fei1, KONG Ling-rang1 

Appendix

 

 

Vol.17(2018),Issue02

 

Comparison of rhizosphere and endophytic microbial communities of Chinese leek through high-throughput 16S rRNA gene Illumina sequencing

HUANG Yong-hong

AppendixA, AppendixB, AppendixC,     AppendixD

 

 

Vol.17(2018),Issue02

 

Identification and expression of the CEP gene family in apple (Malus��domestica)

LI Rui1, AN Jian-ping1, YOU Chun-xiang1, SHU Jing2, WANG Xiao-fei1, HAO Yu-jin1 

AppendixA, AppendixB, AppendixC

 

 

Vol.17(2018),Issue02

 

A major quantitative trait locus controlling phosphorus utilization efficiency under different phytate-P conditions at vegetative stage in barley

GAO Shang-qing1, CHEN Guang-deng1, HU De-yi1, ZHANG Xi-zhou1, LI Ting-xuan1, LIU Shi-hang2, LIU