Genetic Analysis of Adult Plant Resistance to Powdery Mildew in Common Wheat Arableu#1
LI ZiMeng, YUAN Chan, ZHANG YuQing, REN Yan, LIU PengPeng, YAN ShanShan, XI MengHan, MU PeiYuan, LAN CaiXia
Scientia Agricultura Sinica . 2024, (1): 52 -64 .  DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2024.01.005