Relationship Between Grain Nitrogen Content and Yield Formation, Uptake and Partitioning of NPK of High-Yielding Wheat Cultivars in Drylands
XU JunFeng, ZHANG XueMei, YANG Jun, GUO ZiKang, HUANG Cui, DING YuLan, HUANG Ning, SUN RuiQing, TIAN Hui, WANG ZhaoHui, SHI Mei
Scientia Agricultura Sinica . 2023, (24): 4880 -4894 .  DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2023.24.007