Genome-Wide QTL-Allele Dissection of 100-Seed Weight in the Northeast China Soybean Germplasm Population
XiaoShuai HAO,MengMeng FU,ZaiDong LIU,JianBo HE,YanPing WANG,HaiXiang REN,DeLiang WANG,XingYong YANG,YanXi CHENG,WeiGuang DU,JunYi GAI
Scientia Agricultura Sinica . 2020, (9): 1717 -1729 .  DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2020.09.003