Current Situation and Strategy of Stripe Rust Resistance Genes Untilization in Winter Wheat Cultivars of Northwestern Oversummering Region for Puccinia striiformis f. sp. tritici in China
BAI Bin, ZHANG HuaiZhi, DU JiuYuan, ZHANG XiaoYang, HE Rui, WU Ling, ZHANG Zhe, ZHANG YaoHui, CAO ShiQin, LIU ZhiYong
Scientia Agricultura Sinica . 2024, (1): 4 -17 .  DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2024.01.002