Characteristics of Oilseed Rape Cultivar with Different Oil Content in Nutrient Dynamitic Accumulation Rates and Utilization Efficiency
HU WenShi, LI YinShui, ZHAO ManLi, ZHANG ShanShan, GU ChiMing, DAI Jing, LI XiaoYong, YANG Lu, QIN Lu, LIAO Xing
Scientia Agricultura Sinica . 2023, (24): 4895 -4905 .  DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2023.24.008