The Effects of Downstream 3513bp of UL56 on Characterization of Duck Enteritis Virus
MAO YaQing,ZHANG Bing,WANG TuanJie,HOU LiDan,HUANG XiaoJie,LIU Dan,ZHAO JunJie,LI QiHong,WANG LeYuan,LI JunPing,YANG ChengHuai
Scientia Agricultura Sinica . 2019, (23): 4390 -4397 .  DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2019.23.019