Optimization Management of Water and Fertilization for Winter-Spring Cucumber Under Greenhouse Drip Irrigation Condition
RuoNan LI,ShaoWen HUANG,JianShuo SHI,LiYing WANG,JiWei TANG,HuaiZhi ZHANG,Shuo YUAN,FengZhi ZHAI,YanLi REN,Li GUO
Scientia Agricultura Sinica . 2019, (20): 3648 -3660 .  DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2019.20.015