Analytical Methods of the Organic Sulfur Compounds in Garlic
WENG Rui,SHENG XiaoJing,LIU PingXiang,ZHANG JiGuang,QIU Jing,QIAN YongZhong
Scientia Agricultura Sinica . 2019, (18): 3199 -3206 .  DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2019.18.012